Finans­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, bostäder och samhällsplanering samt konsumentlagstiftning.

Ansvariga statsråd

Magdalena Andersson Finans­minister
Åsa Lindhagen Finansmarknads­minister och biträdande finans­minister
Lena Micko Civil­minister

Aktuellt från Finansdepartementet

  • Pressträff om skärpta hållbarhetskrav vid offentlig upphandling

    Den 28 oktober håller civilminister Lena Micko och biträdande finansminister Åsa Lindhagen en pressträff klockan 08.45 för att presentera ett förslag om skärpta hållbarhetskrav vid offentlig upphandling.

  • EU godkänner att det förstärkta omställningsstödet utökas med fem månader

    EU-kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att utöka det förstärkta omställningsstödet med månaderna maj–september 2021. Stödet har ett högre takbelopp jämfört med det ordinarie omställningsstödet och riktar sig till företag som har påverkats särskilt hårt av vissa restriktioner under pandemin. I samma beslut har kommissionen även gett tillåtelse till att förlänga ansökningstiden för stödperioder mellan augusti 2020 och april 2021.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Här kan du läsa mer om:

Foto: Folio Images

Ekonomiska åtgärder med anledning av pandemin

Sedan smittspridningen startade har regeringen och riksdagen vidtagit ett stort antal åtgärder för att värna människors liv, hälsa och möjlighet att försörja sig. Läs mer:

Foto: Henrik Nyström/Regeringskansliet

Regeringens arbete mot felaktiga utbetalningar och brottslighet i välfärdssystemen

Regeringen har föreslagit och genomfört flera lagskärpningar och rustat svenska myndigheter med mer pengar och nya verktyg för att motverka felaktiga utbetalningar och brottslighet i välfärdssystemen. Här hittar du samlad information om arbetet:

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Välfärdskommissionen

Välfärdskommissionens uppdrag går ut på att identifiera och analysera konkreta åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden.

Innehåll från Finansdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6973 träffar.