Finans­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bostäder och samhällsplanering samt konsumentlagstiftning.

Ansvariga statsråd

Mikael Damberg Finans­minister
Max Elger Finansmarknads­minister
Ida Karkiainen Civil­minister

Aktuellt från Finansdepartementet

Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Rysslands invasion av Ukraina

Här samlas information om regeringens arbete kring den pågående säkerhetspolitiska utvecklingen i Ukraina. Läs mer om Sveriges stöd till Ukraina, de sanktioner och andra åtgärder som regeringen vidtagit samt information om regeringens samverkan med olika myndigheter gällande samhällsviktiga funktioner och om arbetet i EU.

Foto: Ninni Andersson

Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Här kan du läsa mer om:

Foto: Folio Images

Sveriges återhämtningsplan

Regeringen fattade 27 maj 2021 beslut om Sveriges återhämtningsplan som utgör ansökan om finansiellt stöd i form av bidrag från Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF), som är en del av EU:s återhämtningspaket. Sveriges återhämtningsplan innehåller 26 reformer och investeringar.

Foto: Henrik Nyström/Regeringskansliet

Regeringens arbete mot välfärdsbrott

Regeringen har föreslagit och genomfört flera lagskärpningar, rustat svenska myndigheter med mer pengar och nya verktyg samt gett en utredare i uppdrag att genomföra bildandet av en ny myndighet för att motverka felaktiga utbetalningar och brottslighet i välfärdssystemen. Här hittar du samlad information om arbetet:

Innehåll från Finansdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 7719 träffar.