Finans­­departementet

Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning.

Ansvariga statsråd

Elisabeth Svantesson Finans­minister
Niklas Wykman Finansmarknads­minister
Erik Slottner Civil­minister

Aktuellt från Finansdepartementet

  • Utredning om översyn av partipolitiska lotterier har redovisat sitt uppdrag

    Den 1 mars höll finansmarknadsminister Niklas Wykman och utredare Gunnar Larsson en pressträff i samband med att utredningen om reglering av partipolitiska lotterier redovisade sitt uppdrag.

  • Skatteförslag som remitterats inför höstbudgeten

    Finansdepartementet kommer remittera ett flertal förslag på skatteområdet inför förhandlingarna om höstbudgeten. Förslagen som remitteras kommer att ligga till grund för budgetförhandlingarna i höst och det är inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna väljer att gå vidare med de nedan upptagna skatteförändringarna. Artikeln kommer uppdateras allteftersom ytterligare skatteförslag remitteras.

Foto: Regeringskansliet

Statens budget

En viktig del i regeringens arbete med att förverkliga sin politik är att utforma förslag om statens budget. Här kan du läsa mer om:

Foto: Folio Images

Tillväxt och hushållsekonomi

En av regeringens främsta prioriteringar är att bekämpa inflationen och lätta på kostnadstrycket för hushållen. Regeringen jobbar också för att skapa bättre förutsättningar för ekonomin att växa på sikt. Här kan du läsa mer om regeringens prioriteringar för tillväxt och hushållsekonomi.

Innehåll från Finansdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6213 träffar.