Niklas Wykman

Finansmarknadsminister

Finansdepartementet

”För att svensk ekonomi ska växa och hushållen få förbättringar som kommer alla till del behövs en ansvarsfull ekonomisk politik. Finansiell stabilitet är en hörnsten i detta. Sverige ska ha ett stabilt och effektivt finansiellt system. Att tryggheten ökar och Sveriges säkerhet stärks är centralt – därför är det viktigt att penningtvätt bekämpas, att vi stärker beredskapen mot cyberhot och att Sverige står rustat att kunna motverka och hantera ekonomiska störningar. Med det som grund skapar vi goda förutsättningar att leda Sverige mot högre sysselsättning, ökad trygghet och stark ekonomisk tillväxt.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Niklas Wykman

  • Operativ krisledning vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorn ska förbättras

    Samhällsviktiga finansiella tjänster ska kunna upprätthållas även när de utsätts för allvarliga driftstörningar. Därför får Olof Sandstedt i uppdrag att bistå Finansdepartementet med att ta fram förslag på en funktion för operativ krisledning vid allvarliga störningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur.

  • Svag finansmarknad bidrog till negativ avkastning för AP-fonderna

    Regeringen har i dag överlämnat sin årliga utvärdering av AP-fonderna till riksdagen. Den svaga utvecklingen på finansmarknaderna bidrog till att Första–Fjärde och Sjätte AP-fondernas samlade avkastning under 2022 var den lägsta sedan den globala finans­krisen 2008. Den samlade avkastningen för buffertfonderna uppgick till -8,0 procent.

Innehåll från Niklas Wykman

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 40 träffar.