Regional utveckling

Den regionala utvecklingspolitiken handlar om åtgärder för att ta tillvara hela landets utvecklingskraft och sysselsättningsmöjligheter. Området omfattar frågor som regionala utvecklingsstrategier, regionala företagsstöd, stöd till kommersiell service och EU:s regionalfondsprogram.

Ansvariga för regional utveckling

Ansvarigt statsråd

Jennie Nilsson, landsbygdsminister
Jennie Nilsson Landsbygds­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om regional utveckling

Innehåll om regional utveckling

Prenumerera

Totalt 377 träffar.