Arbetsmarknads­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och mänskliga rättigheter på nationell nivå. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för integration, mot segregation, rasism och diskriminering samt för att stärka hbtq-personers och barns rättigheter.

Ansvariga statsråd

Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister
Eva Nordmark Arbetsmarknads- och jämställdhets­minister
Johan Danielsson, bostads­minister och biträdande arbetsmarknads­minister
Johan Danielsson Bostads­minister och biträdande arbetsmarknads­minister

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • Arbetsmarknadsdepartementets statsråd

    Johan Danielsson, bostadsminister och bitr. arbetsmarknadsminister och Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister.
    Johan Danielsson, bostadsminister och bitr. arbetsmarknadsminister och Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister. Foto: Viktor Pettersson/Regeringskansliet.

    I dag lämnade statsminister Magdalena Andersson regeringsförklaringen till riksdagen och anmälde vilka statsråd som ingår i regeringen. Eva Nordmark är arbetsmarknads- och jämställdhetsminister och departementschef. Johan Danielsson är bostadsminister och bitr. arbetsmarknadsminister.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Regeringen intensifierar arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen har beslutat om flera nya åtgärder för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Det handlar om att främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete genom stöd till föräldrar inriktat på familjer i en hederskontext, att kartlägga och sprida kunskap om erfarenheter av hedersförtryck samt annat våld och förtryck kopplat till utlandsvistelse, bättre kunskapsstöd till kommuner och regioner samt att ta fram kunskap om utsatthet för våld bland personer med funktionsnedsättning.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Förslag om Arbetsförmedlingen skickas på remiss

Fredag den 10 september höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en digital pressträff där ytterligare initiativ inom arbetsmarknadspolitiken presenterades.

En person arbetar med verktyg vid en arbetsbänk i en cykelverkstad.
Arbetsmarknadspolitiska satsningar. Foto: Folio Images

Arbetsmarknadspolitiska satsningar i budgetpropositionen för 2022

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen en förstärkt jobbpolitik med nya åtgärder så att alla kan vara med och ta Sverige framåt efter pandemin. Fler ska till exempel få en arbetsmarknadsutbildning, långtidsarbetslösheten ska motverkas, äldre arbetssökande ska få förlängd möjlighet till nystartsjobb och fler arbetslösa med funktionsnedsättning ska få introduktion till arbete.

Foto: Maskot/Folio
Foto: Maskot/Folio Foto: Maskot/Folio

Om jobb och arbetsmarknad med anledning av covid-19

Nedan listas regeringens beslut och åtgärder för jobb, anställda och arbetssökande med anledning av coronapandemin. Filtrera innehållet för att exempelvis hitta regeringsbeslut, lagrådsremisser eller information om ett visst politiskt område.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2668 träffar.