Arbetsmarknads­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män och mänskliga rättigheter på nationell nivå. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för integration, mot segregation, rasism och diskriminering samt för att stärka hbtq-personers och barns rättigheter.

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • Digital pressbriefing med Eva Nordmark

    I dag fredag den 19 februari höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en digital pressbriefing om läget på arbetsmarknaden.

  • Märta Stenevi ny jämställdhets- och bostadsminister

    Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
    Märta Stenevi, jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

    Märta Stenevi är ny jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för stadsutveckling och arbetet mot segregation och diskriminering.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

Digital pressträff om arbetslivskriminalitet

Måndag den 11 januari höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en digital pressträff med anledning av överlämningen av utredningen om kriminalitet i arbetslivet. Arbetsmarknadsministern informerade även om ett kommande regeringsbeslut.

Foto: Maskot/Folio
Foto: Maskot/Folio Foto: Maskot/Folio

Om jobb och arbetsmarknad med anledning av covid-19

Nedan listas regeringens beslut och åtgärder för jobb, anställda och arbetssökande med anledning av coronapandemin. Filtrera innehållet för att exempelvis hitta regeringsbeslut, lagrådsremisser eller information om ett visst politiskt område.

Foto: Maskot/Folio.
Foto: Maskot/Folio. Foto: Maskot/Folio.

Regeringen beslutar om handlingsplan mot segregation

Att minska och motverka segregation är högt prioriterat för regeringen och en del av arbetet för ett tryggt och hållbart Sverige. Regeringen har nu beslutat om handlingsplanen Ett Sverige som håller ihop - Regeringens insatser för minskad segregation och goda livschanser för alla.

Institutet för mänskliga rättigheter

Regeringen avser att inrätta en ny myndighet, Institutet för mänskliga rättigheter. I lagrådsremissen föreslås en ny lag och lagändringar som ska reglera institutets verksamhet. Förslagen i den nya lagen, lagen om Institutet för mänskliga rättigheter, omfattar i huvudsak institutets uppgifter, institutets ledning och hur den ska utses samt institutets organisation i övrigt.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

Prenumerera

Totalt 2358 träffar.