Arbetsmarknads­­departementet

Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar för frågor och ärenden som rör arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Departementet ansvarar också för integrationsfrågor, arbetet mot segregation och arbetet för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Dessutom ansvarar departementet för arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå, att stärka hbtqi-personers rättigheter samt arbetet mot rasism och diskriminering.

Ansvariga statsråd

Johan Pehrson
Johan Pehrson Arbetsmarknads- och integrations­minister
Paulina Brandberg
Paulina Brandberg Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknads­minister

Aktuellt från Arbetsmarknadsdepartementet

  • Regeringen föreslår 100 miljoner kronor för sfi för ukrainska medborgare

    Tisdag den 28 mars höll arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och utbildningsminister Mats Persson en pressträff för att presentera regeringens förslag på budgetsatsning på svenskundervisning för ukrainare.

  • Övergång från arbetslöshet till studier ska motverka utanförskap

    Onsdag den 15 mars höll arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och utbildningsminister Mats Persson en pressträff om nya initiativ för att få fler arbetslösa i utbildning och bryta utanförskap.

Paulina Brandberg sitter på Sveriges plats i FN:s generalförsamling. Hon tittar in i kameran och ler. I bakgrunden syns många människor som samlats i lokalen.
Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg under sitt deltagande på CSW i New York. Foto: Regeringskansliet

Paulina Brandberg deltar i FN-möte om jämställdhet

Den 6–9 mars deltar jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg i 67:e sessionen av högnivåmötet Commission on the Status of Women (CSW67), även kallat FN:s kvinnokommission. Temat för årets möte är hur innovationer, teknisk utveckling och utbildning i den digitala tidsåldern kan bidra till jämställdhet och stärkandet av kvinnors och flickors rättigheter. Paulina Brandberg håller två linjetal – Sveriges och EU:s.

Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Johan Pehrson om arbetslösheten och prioriteringar för att återupprätta arbetslinjen

Minskningen av antalet arbetslösa har upphört och vänt till en svag ökning. Utomeuropeiskt födda, särskilt kvinnor, är överrepresenterade bland långtidsarbetslösa. Återupprättandet av arbetslinjen och en tätare koppling mellan jobb och integration står därför i fokus för arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson under mandatperioden.

Foto: Regeringskansliet.

Nu ökar vi kvinnors frihet att bestämma över sina liv

På den internationella kvinnodagen uppmärksammas flickor och kvinnors rättigheter över hela världen. Regeringens arbete inom jämställdhetspolitiken handlar bland annat om krafttag mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, satsningar på kvinnors hälsa liksom att ta nya steg för att öka den ekonomiska jämställdheten.

Jämställdhetsminister Paulina Brandberg kollar rakt in i kameran med en allvarlig min.
Jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet

Krafttag mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen stärker arbetet för ökad jämställdhet. Fokus ligger på arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Genom beslut om regleringsbreven för 2023 har regeringen fördelat 475 miljoner kronor för arbetet och gett flera myndigheter uppdrag på området.

Innehåll från Arbetsmarknadsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1479 träffar.