Peter Kullgren

Peter Kullgren

Landsbygdsminister

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

"Vi ska leverera goda förutsättningar att leva i hela landet, värna vårt hållbara skogsbruk och säkerställa konkurrenskraftiga villkor för det svenska jordbruket."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Peter Kullgren

  • Regeringen tillsätter utredning för att främja ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt skogsbruk

    En särskild utredare ska göra en översyn av den nationella skogspolitiken för att utveckla en framtida ändamålsenlig skogspolitik som främjar ett långsiktigt hållbart svenskt skogsbruk och en växande bioekonomi.

  • Utredning föreslår förslag för att stärka livsmedelsberedskapen

    Den 1 februari tog landsbygdsminister Peter Kullgren emot betänkandet Livsmedelsberedskap för en ny tid från den särskilda utredaren Ingrid Petersson.

Innehåll från Peter Kullgren

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 146 träffar.