Civila samhället och idrott

Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår nätverk, ideella föreningar, registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet. Idrottspolitiken utgör en specifik del av politiken för det civila samhället.

Ansvariga för civila samhället och idrott

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om civila samhället och idrott

  • Stöd till kultur, idrott och civilsamhället

    Regeringen överlämnar i dag den åttonde extra ändringsbudgeten för 2021 till riksdagen. Budgeten innehåller bland annat flera förlängningar av stöd och ersättningar till företag, kommuner och regioner. Även stöden inom socialförsäkringen förlängs. För att begränsa smittspridningen och genomföra vaccineringen tillförs medel liksom kris- och stimulansstöd på kulturområdet och till idrotten. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

  • Anpassade restriktioner från 1 juni

    Den 1 juni tar regeringen första steget i planen för avveckling av restriktioner. Det innebär bland annat följande: för inomhusarrangemang med anvisade sittplatser tillåts 50 deltagare. För utomhusarrangemang utan anvisade sittplatser tillåts 100, med sittplatser tillåts 500. Motionslopp får en särskild begränsning på högst 150 deltagare. Matcher och tävlingar för barn och unga kan hållas inomhus och utomhus, för vuxna utomhus.

Bild: Regeringskansliet

Kris- och stimulansstöd till idrotten

Regeringen föreslår att idrotten tillförs ytterligare 600 miljoner kronor som förlängt krisstöd för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av covid-19, för att underlätta en återstart av verksamheten när läget så tillåter och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet. Den slutgiltiga fördelningen av stödet kommer att ske via Riksidrottsförbundet i dialog med specialidrottsförbunden.

Bild: Regeringskansliet

Regeringen satsar ytterligare 140 miljoner kronor på civilsamhällets stöd till utsatta grupper

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att ytterligare 140 miljoner kronor satsas på civilsamhällets arbete med att stödja utsatta grupper under 2021. Medlen ska användas för att stärka organisationernas verksamhet för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin och förändrade behov som är en konsekvens av pandemin. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Amanda Lind på en digital pressträff.
Amanda Lind på en digital pressträff. Foto: Regeringskansliet

Digital pressträff med Amanda Lind om stöd till idrotten

Den 1 april höll kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna Amanda Lind en digital pressträff om stöd till kulturen och idrotten.

En teckenspråkstolkad version av pressträffen finns i pressmeddelandet.

Bild: Regeringskansliet

För civila samhället och idrott med anledning av covid-19

Många hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för civila samhället och idrott med anledning av covid-19. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll om civila samhället

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 612 träffar.