Civila samhället och idrott

Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår nätverk, ideella föreningar, registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet. Idrottspolitiken utgör en specifik del av politiken för det civila samhället.

Ansvariga för civila samhället och idrott

Ansvarigt statsråd

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna
Amanda Lind Kultur- och demokrati­minister samt ­minister med ansvar för idrottsfrågorna

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om civila samhället och idrott

  • 400 miljoner för uppstart av idrott efter pandemin

    Regeringen föreslår att 400 miljoner kronor tillförs svensk idrott under 2022 för att underlätta uppstart av idrott efter pandemin och ökat deltagande i idrott för barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Förslaget lämnas i budgetpropositionen för 2022.

  • 10 miljoner i förstärkning inför förtydligat demokrativillkor

    Regeringen föreslår att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor förstärks med 7 miljoner kronor för arbete med bidragshantering bl.a. mot bakgrund av införandet av ett nytt demokrativillkor. Regeringen föreslår även att Myndigheten för stöd till trossamfund förstärks med 3 miljoner kronor för bl.a. arbetet med ett nytt demokrativillkor. Förslaget lämnas i budgetpropositionen för 2022.

  • 50 miljoner för valdeltagarinsatser 2022

    Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor tillförs anslaget Allmänna val och demokrati för valdeltagarinsatser inför de allmänna valen 2022. De fyra senaste nationella allmänna valen har andelen röstande ökat. Samtidigt finns det fortfarande stora skillnader i valdeltagande mellan olika befolkningsgrupper och valdistrikt. Regeringen genomför därför en rad insatser för att öka intresset för deltagandet i valen 2022. Bland annat avser regeringen att uppdra åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att genomföra skolval samt ge stöd till organisationer inom det civila samhället.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället

Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Därför kommer regeringen att fortsätta att förstärka arbetet mot antisemitism, antiziganism och andra former av rasism. Stödet för säkerhetshöjande åtgärder till trossamfund förstärks, polisen får i uppdrag att utveckla arbetet mot hatbrott och andra brott som hotar demokratin och flera olika åtgärdsprogram för att motverka rasism kommer att tas fram. Detta är de första åtaganden som regeringen aviserar i samband med Malmöforumet.

– Det civila samhället behöver värnas mot hat och hot. De som utövar sin religiösa tro eller engagerar sig ideellt för alla människors lika värde ska kunna göra det utan att utsättas eller skrämmas till tystnad. Jag är därför glad att kunna meddela att regeringen ökar stödet till det civila samhällets säkerhetsarbete nästa år, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Reklamskatten slopas nästa år

Från och med nästa år vill regeringen avskaffa reklamskatten. Skatten betalas i dag av många idrottsföreningar som upplåter annonsplatser på exempelvis matchställ. Regeringen avser att avisera förslaget i budgetpropositionen för 2022. Det bedöms minska administrationen för omkring 1 600 idrottsföreningar.

- Reklamskatten träffar ofta små idrottsföreningar och andra föreningar i samhället som drivs av ideella krafter, medan reklampelare med skärm inte betalar någon skatt. Det är både omodernt och orättvist. Därför är det bra att skatten avskaffas, inte minst för idrotten, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Fler restriktioner tas bort från och med den 29 september

Regeringen har tidigare presenterat en plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas. Vid en pressträff den 7 september meddelade regeringen bland annat att restriktioner om deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar planeras att avvecklas från och med den 29 september 2021.

En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i artikeln.

Bild: Regeringskansliet

För civila samhället och idrott med anledning av covid-19

Många hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för civila samhället och idrott med anledning av covid-19. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll om civila samhället

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 650 träffar.