Civila samhället och idrott

Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår nätverk, ideella föreningar, registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet. Idrottspolitiken utgör en specifik del av politiken för det civila samhället.

Ansvariga för civila samhället och idrott

Ansvarigt statsråd

Jakob Forssmed
Jakob Forssmed Social­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om civila samhället och idrott

 • Initiativ för att bryta ensamhet och stärka psykisk hälsa inom EU

  Foto på socialminister Jakob Forssmed i profil
  Socialminister Jakob Forssmed. Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

  Socialminister Jakob Forssmed har initierat och står värd för det allra första högnivåmötet om ensamhet i EU. Det hålls inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionen. Syftet med mötet är att diskutera ensamhet utifrån olika perspektiv och få bättre förståelse för vad politiken kan bistå med på EU-nivå, nationell och lokal nivå.

  Mötet direktsänds på ordförandeskapets webbplats den 21 april från klockan 9.00.

 • Myndigheter och organisationer på uppstartsträff för fritidskortet

  • Gruppbild på mötesdeltagarna med socialminister Jakob Forssmed i mitten.

   På uppstartsmötet deltog representanter från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens kulturråd, Försäkringskassan, E-hälsomyndigheten och Folkhälsomyndigheten samt organisationerna Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Kommuner och Regioner.

   Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

  • Grön textruta med texten Uppstart för fritidskortet. Fritidskortet ska ge barn och unga i åldrarna 8 - 16 år ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv. Det ska innehålla ett värde som kan användas som betalning för fritidsaktiviteter inom till exempel idrottsrörelsen, friluftsorganisationer och andra organisationer inom civilsamhället och kulturområdet.

   – Fritidskortet är en kraftfull och viktig reform som lägger grunden för en mer jämlik hälsa i framtiden, säger socialminister Jakob Forssmed.

   Illustration: Regeringskansliet

  Fritidskortet är en historiskt stor satsning på barns och ungdomars möjlighet till aktivitet och gemenskap. Nyligen gavs ett brett uppdrag till fem myndigheter om att förbereda framtagandet av fritidskortet. Den 18 april hölls det första uppstartsmötet inför det kommande arbetet.

 • Regeringen satsar på att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet

  För att stärka folkhälsan och minska konsekvenserna av ofrivillig ensamhet föreslår regeringen en treårig gemenskapssatsning som 2023 uppgår till 300 miljoner kronor. Hör socialminister Jakob Forssmed berätta mer om satsningen.

Innehåll om civila samhället

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 228 träffar.