Civila samhället och idrott

Med det civila samhället avses en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår nätverk, ideella föreningar, registrerade trossamfund med mera. Politiken omfattar bland annat möjligheter att bilda organisationer, att få statligt stöd och att göra människor delaktiga och bedriva verksamhet. Idrottspolitiken utgör en specifik del av politiken för det civila samhället.

Ansvariga för civila samhället och idrott

Ansvariga statsråd

Jeanette Gustafsdotter, kulturminister
Jeanette Gustafsdotter Kultur­minister
Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor
Anders Ygeman Integrations- och migrations­minister med ansvar för idrottsfrågor

Ansvariga departement

Aktuellt om civila samhället och idrott

  • Nya villkor för statligt stöd till civilsamhälle och trossamfund

    Regeringen föreslår ny lagstiftning med nya demokrativillkor för starkare kontroll över statligt stöd till civilsamhälle och trossamfund. Förslagen presenteras av kulturminister Jeanette Gustafsdotter och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

  • Plan för kontrollerat mottagande och tillfälligt skydd

    Rysslands invasion av Ukraina har drivit ett stort antal människor på flykt. EU:s massflyktsdirektiv innebär att de som söker sig till EU:s medlemsländer snabbt kan få beslut om ett uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Finansminister Mikael Damberg och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman har i dag presenterat en plan för mottagandet av ukrainska flyktingar. De presenterade även hur mottagandet ska fördelas jämnt över hela landet och tillskott i vårändringsbudgeten.

    En teckenspråkstolkad version av sändningen finns i pressmeddelandet.

Innehåll om civila samhället

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 741 träffar.