Försvars­­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar, samordning av civilt försvar och samhällets krisberedskap samt skydd mot olyckor. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Aktuellt från Försvarsdepartementet

  • Ökade bidrag till kommunernas och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar

    Det kraftigt försämrade säkerhetsläget och erfarenheter från Ukraina har tydliggjort behovet av ett starkt civilt försvar. Kommuner och regioner har en avgörande roll för att säkerställa att samhällets funktionalitet kan upprätthållas genom hela hotskalan. Regeringen föreslår därför att bidragen till kommunernas och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar ska öka med 100 miljoner kronor årligen från och med 2024.

  • Ökade resurser till militärt innovationsprogram och utökad forskning

    Regeringen avser att föreslå i höstbudgeten ökade resurser till ett militärt innovationsprogram och utökad forskning inom försvarsområdet för att stärka Sveriges möjligheter att möta framtida hot. Regeringen föreslår 88 miljoner kronor 2024 till militärt innovationsprogram och forskning i Försvarsmaktens regi samt 100 miljoner kronor för utökad forskningsverksamhet i Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Illustration: Regeringskansliet

Budgetnyheter inom Försvars­­­departementets områden

Här finns samlad information om de budgetnyheter för departementets områden som regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Satsningar för att stärka skyddet av civilbefolkningen vid krig

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024 ett tillskott på 40 miljoner kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att stärka den kommunala räddningstjänstens förmåga att agera under höjd beredskap och krig. Regeringen föreslår även ett tillskott till MSB på 100 miljoner kronor från och med 2024 för fortsatt upprustning och modernisering av skyddsrum.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Stor satsning på militärt försvar och Natomål beräknas vara uppfyllt

Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2024 ytterligare tillskott till det militära försvaret om ca 700 miljoner kronor, vilket sammantaget med uppräkningar och tidigare beslut gör det att anslagen till det militära försvaret ökar med mer än 27 miljarder kronor mellan 2023 och 2024, en ökning med 28 procent.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Nytt uppdrag och ökat anslag till Myndigheten för psykologiskt försvar

Den 29 augusti höll minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin en pressträff tillsammans med Magnus Hjort, vikarierande generaldirektör på Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF). Pressträffen innehöll en uppdaterad lägesbild av de omfattande påverkanskampanjer som riktas mot Sverige. Under pressträffen presenterades också ett nytt uppdrag och ökat anslag till MPF.

Pressträff med försvarsminister Pål Jonson och generallöjtnant Michael Claesson från Försvarsmakten.
Försvarsminister Pål Jonson och generallöjtnant Michael Claesson från Försvarsmakten. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Ett trettonde stödpaket till Ukraina med fokus på ammunition och reservdelar

Regeringen har lämnat underlag om ett nytt stödpaket till Ukraina. Stödet omfattar ammunition och reservdelar till flera av de materielsystem som Sverige skänkt till Ukraina, bland annat Stridsfordon 90 och till Stridsvagn 122. Med stödet skänker Sverige också transportfordon, beredskapsvaror och minröjningsutrustning. Regeringen behöver också få ett bemyndigande att besluta om försäljning av jaktrobot Rb 99 (AMRAAM) till USA som sedan ska skänkas till Ukraina. Det sammanlagda värdet av detta trettonde stödpaket uppgår till cirka 3,4 miljarder kronor.

Carl-Oskar Bohlin vid ett bord med mikrofon.
Carl-Oskar Bohlin på regeringens sommarfika för journalister den 27 juli, där han presenterade den nya utredningen. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Regeringen tillsätter utredning för att trygga personalbehoven inom det civila försvaret

Med hänsyn till det allvarliga säkerhetspolitiska läget bedömer regeringen att personalförsörjningen inom det civila försvaret behöver ses över. Regeringen har nu utsett Sören Öman till särskild utredare med uppdrag att analysera och lämna förslag på hur personalbehoven inom det civila försvaret kan tryggas.

Pål Jonson står mittemot en kvinna som man ser bakifrån. Dom står utomhus.
Försvarsminister Pål Jonson möter media. Foto: Ida Asplund Ådahl/Regeringskansliet

Uppdrag till tre myndigheter att samlat redovisa erfarenheter och lärdomar från Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina

Regeringen har i dag, torsdag den 13 juli 2023, beslutat att Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska redovisa vilka erfarenheter och lärdomar som kan göras från Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina samt hur dessa kan tas tillvara i utvecklingen av det svenska totalförsvaret.

Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan, statsminister Ulf Kristersson och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i Vilnius.
Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan, statsminister Ulf Kristersson och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg i Vilnius. Foto: Henrik Montgomery/TT

Stort steg för Sveriges Natoanslutning i Vilnius

I samband med Natos formella toppmöte i Vilnius den 11-12 juli togs ett stort och viktigt steg mot fullvärdigt svenskt Natomedlemskap. På agendan för toppmötet stod även stärkande av Natos avskräckning och försvar samt stöd till Ukraina.

Innehåll från Försvarsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1047 träffar.