Försvars­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära och civila försvar samt samhällets krisberedskap. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Ansvariga statsråd

Pål Jonsson
Pål Jonson Försvars­minister
Carl-Oskar Bohlin Minister för civilt försvar

Aktuellt från Försvarsdepartementet

  • Ytterligare 30 miljoner kronor i humanitärt stöd och experter till Turkiet och Syrien

    Med anledning av den humanitära situationen efter de kraftiga jordbävningarna som drabbade Turkiet och Syrien har regeringen idag skyndsamt beslutat om ytterligare 30 miljoner kronor i humanitärt stöd samt om att bidra med experter och materiel. Regeringen har också bemyndigat MSB att erbjuda stöd via Nato.

  • Regeringens åtgärder med anledning av jordbävningen i Turkiet

    Regeringen agerar skyndsamt och resolut med anledning av jordbävningen som i dag drabbade Turkiet och norra Syrien, både genom stödinsatser och i rollen som EU-ordförandeland. Regeringen har omedelbart som första åtgärd allokerat sju miljoner kronor till Internationella Rödakorsfederationen (IFRC) till stöd för den initiala responsen i Turkiet och Syrien.

Illustration: Regeringskansliet

Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Det första halvåret 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Det innebär att Sverige kommer leda arbetet i rådet. Här hittar du nyheter som rör Försvarsdepartementets möten.

Pål Jonson, Ulf Kristersson och  Tobias Billström står vid varsitt talarbord i Regeringskansliets presskonferenssal. EU-flaggor och svenska flaggor i bakgrunden.
Försvarsminister Pål Jonson, statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Tobias Billström. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen höll pressträff med anledning av Natoprocessen och Sveriges säkerhet

Efter ett möte i det nya nationella säkerhetsrådet den 24 januari höll statsminister Ulf Kristersson, utrikesminister Tobias Billström och försvarsminister Pål Jonson en pressträff med anledning av Natoprocessen och Sveriges säkerhet.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Tunga avancerade vapen till stöd för Ukraina

Den 19 januari presenterade regeringen ett stort stödpaket till Ukraina. Paketet består av ett upphandlingssamarbete, uppdrag till Försvarsmakten om att förbereda överlåtelse av artillerisystemet Archer och det största paketet av försvarsmateriel hittills.

Den 20 januari deltar försvarsminister Pål Jonson i mötet om stöd till Ukraina som äger rum på den amerikanska militärflygbasen i Ramstein, Tyskland. Syftet med mötet är att koordinera det militära stöd som länderna inom det som kallas Ukraine Defence Contact Group, skänker. Pål Jonson kommer också informera om det svenska militära stödet till Ukraina, och då särskilt det stödpaket som kommunicerades den 19 januari.

Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och Islands justitieminister Jón Gunnarsson skakar hand framför ett bord med en isländsk och en svensk flagga på. Bakom bordet står en julgran.
Island justitieminister Jón Gunnarsson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Sverige tar över ordförandeklubban i nordiskt samarbete för stärkt beredskap

I fredags avslutades det nordiska ministermötet om stärkt samhällsskydd och beredskap som har hållits på Island. Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, deltog på mötet som hölls inom ramen för det så kallade Hagasamarbetet. Deltagandet är en del av regeringens arbete för att stärka Sveriges civila försvar genom internationella samarbeten.

Innehåll från Försvarsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 824 träffar.