Internationella försvarssamarbeten

Sverige har ett omfattande försvarssamarbete med andra stater och organisationer. Dessa samarbeten är en integrerad del av den solidariska säkerhetspolitiken enligt vilken Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra. Internationella försvarssamarbeten bidrar till att stärka Sveriges militära förmåga för att kunna möta ett väpnat angrepp.

Sverige samarbetar också med andra länder och organisationer när det gäller försvarsmateriel. Samarbetena är viktiga för att säkerställa svensk teknologi- och materielförsörjning och sker både bilateralt och i multilateralt. Sverige har så kallade samförståndsavtal (Memorandum of Understanding, MoU) som reglerar bilateralt materielsamarbete med ett trettiotal länder.

Ansvariga statsråd
Peter Hultqvist
Ansvariga departement
Försvars­departementet

Internationella försvarssamarbeten

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Bilaterala försvarssamarbeten

Samarbetet med Finland är det mest långtgående. De viktigaste övriga bilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbetena sker med våra andra grannländer i Norden och Östersjöregionen samt med USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike.

Foto: Marcus Björkman/Regeringskansliet

Multilaterala försvarssamarbeten

Viktiga multilaterala försvarssamarbeten sker med EU, Nato, Norra gruppen, Joint Expeditionary Force (JEF), Framework Nations Concept (FNC), European Intervention Initiative (EI2) och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Innehåll omiInternationella försvarssamarbeten

Prenumerera

Totalt 18 träffar.