Paulina Brandberg

Paulina Brandberg

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

”Vi ska växla upp arbetet mot våld i nära relationer och det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Alla former av våld så som fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt ska upphöra. Det handlar om rätten att äga sitt liv och bestämma över sin kropp och sin ekonomi. Vi behöver också fokusera mer på en rättvis och jämställd hälsa och att alla kvinnor och män får rätt till en god arbetsmiljö.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Paulina Brandberg

 • Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck stärks

  Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.
  Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

  Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer, könsrelaterat våld och prostitution och människohandel kommer att förstärkas genom en treårig satsning på 50 miljoner kronor per år under 2024–2026. Det föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024. Genom satsningen kan skyddet mot våldet och förtrycket stärkas samtidigt som stödet till utsatta förbättras. Förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och månggifte i Sverige kommer också att kartläggas.

 • Regeringen tillför medel till arbetet mot rasism

  Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.
  Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

  Arbetet mot rasism, annan främlingsfientlighet och diskriminering förstärks. Regeringen avser att tillföra arbetet 20 miljoner kronor för år 2024 och 10 miljoner kronor för åren 2025 och 2026. Det innebär att cirka 48,5 miljoner kronor kommer att finnas tillgängligt för insatser nästa år.

Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.
Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Ninni Andersson/Regeringskansliet

Arbetet för hbtqi-personers rättigheter och möjligheter fortsätter

Regeringen genomför en rad olika åtgärder med fokus på hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Det handlar bland annat om insatser för att skapa fler mötesplatser för unga hbtqi-personer, att motverka våld i nära relation och att öka kunskapen om hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor.

Bild från en pressträff med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och biträdande arbetsmarknadsminister och jämställdhetsminister Paulina Brandberg.
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och biträdande arbetsmarknadsminister och jämställdhetsminister Paulina Brandberg vid en pressträff om skyddade boenden. Foto: Regeringskansliet

Ny reform stärker våldsutsatta i skyddat boende

Personer som bor på skyddat boende är en av vårt samhälles mest sårbara grupper. Nu föreslår regeringen en reform för att stärka rättigheterna för vuxna och barn som vistas i skyddat boende. Genom ett nytt regelverk möjliggörs stöd och hjälp till barnen genom en placering tillsammans med den skyddsökande vårdnadshavaren.

Paulina Brandberg står utomhus och ler in i kameran. I handen håller hon en prideflagga.
Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg under sitt besök på West Pride i Göteborg. Foto: Anton Johansson/Regeringskansliet

MUCF får i uppdrag att stärka förutsättningarna för att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer

Att skapa bättre tillgång till mötesplatser för unga hbtqi-personer är en angelägen fråga för regeringen. Därför har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) fått i uppdrag att stärka förutsättningarna att skapa och bibehålla både fysiska och digitala mötesplatser för unga hbtqi-personer.

Jämställdhetsminister Paulina Brandberg kollar rakt in i kameran med en allvarlig min.
Jämställdhetsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg. Foto: Charlotte Hedlöf/Regeringskansliet

Krafttag mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringen stärker arbetet för ökad jämställdhet. Fokus ligger på arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Genom beslut om regleringsbreven för 2023 har regeringen fördelat 475 miljoner kronor för arbetet och gett flera myndigheter uppdrag på området.

Innehåll från Paulina Brandberg

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 103 träffar.