Svensk och finsk flagga
Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har likartade säkerhetspolitiska utgångspunkter. Båda länderna vill fördjupa ett redan omfattande samarbete på försvarsområdet. I enlighet med försvarsbeslutet 2015 samverkar Sverige med Finland både bilateralt och inom befintliga multilaterala forum som det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, EU, FN och Nato.

Försvarssamarbetet

 • 1. Mål med samarbetet

  Målet med försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland är att förbättra ländernas försvarsförmåga, möjliggöra gemensamt operativt agerande och främja gemensamma intressen på försvarsområdet, inklusive att stärka säkerhetssituationen i Östersjöregionen.

 • 2. Fördjupning i flera steg

  Sverige och Finland har en lång tradition av samarbete inom försvarsområdet. Under 2014 undertecknade de dåvarande försvarsministrarna en handlingsplan för fördjupat försvarssamarbete mellan Finland och Sverige.

 • 3. Försvarssamarbete i praktiken

  Från svensk sida har regeringen sedan 2015 lämnat styrning till Försvarsmakten avseende fördjupat försvarssamarbete med Finland, dels i det försvarspolitiska inriktningsbeslutet för perioden 2016–2020, dels i regleringsbrev till myndigheten. Därutöver har regeringen fattat ett antal separata beslut som syftat till att fördjupa samarbetet med Finland inom ett antal specifika samarbetsområden.

 • 4. Dokument rörande aspekter av det finsk-svenska samarbetet

  Nedan finns dokument som behandlar olika aspekter av det finsk-svenska samarbetet.

 1. 1 Mål med samarbetet
 2. 2 Fördjupning i flera steg
 3. 3 Försvarssamarbete i praktiken
 4. 4 Dokument rörande aspekter av det finsk-svenska samarbetet

Riksdagen beslutar lagstiftning som förbättrar möjligheter till operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

Riksdagen beslutade 8 september att ge regeringen utökad rätt att besluta om att ge och ta emot operativt militärt stöd inom ramen för försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland.

"Vårt samarbete höjer tröskeln för militära incidenter i närområdet"

Debattartikel av den svenske försvarsministern Peter Hultqvist och den finske försvarsministern Antti Kaikkonen på Svenska Dagbladets fristående gästblogg Säkerhetsrådet 14 december 2019.

Sverige och Finland undertecknade samförståndsavtal för försvarssamarbetet

Under en ceremoni i Åbo, den 9 juli, undertecknade försvarsminister Peter Hultqvist och den finske försvarsministern Jussi Niinistö ett samförståndsavtal (Memorandum of Understanding, MoU) rörande det svensk-finska försvarssamarbetet. Avtalet ger en gemensam politisk inriktning av ländernas samarbete på försvarsområdet.

Författningsarbete i Finland

I Finland pågår ett författningsarbete avseende de rättsliga förutsättningarna för att lämna respektive begära internationellt bistånd, inklusive militärt bistånd.

”Så ska Sverige och Finland samarbeta i militär konflikt”

Dagens Nyheter 27 februari 2015 Det finsk- svenska försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet ges nu ytterligare djup och skärpa.

Gemensamt uttalande om fördjupat försvarssamarbete mellan Finland och Sverige

Innehåll om Försvarssamarbetet Sverige Finland

Prenumerera

Totalt 29 träffar.