Hoppa till huvudinnehåll
Svensk och finsk flagga
Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har likartade säkerhetspolitiska utgångspunkter och ett omfattande samarbete på försvarsområdet. Sverige samverkar med Finland både bilateralt och inom multilaterala forum som det nordiska försvarssamarbetet Nordefco, EU, FN och Nato. Med ett svenskt och finskt Natomedlemskap skapas ökade förutsättningar för ytterligare fördjupat samarbete.

Om försvarssamarbetet

 • Mål med samarbetet

  Målet med försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland är att fördjupa ländernas försvarsförmåga, möjliggöra gemensamt operativt agerande och främja gemensamma intressen på försvarsområdet inklusive att stärka säkerheten i Östersjöregionen.

 • Fördjupning i flera steg

  Sverige och Finland har en lång tradition av samarbete inom försvarsområdet. Försvarssamarbetet omfattar fred, kris och krig och syftar till att skapa förutsättningar för gemensamt militärt agerande i olika scenarier. Försvarssamarbetet höjer därmed tröskeln för militära incidenter i närområdet.

 • Försvarssamarbetet i praktiken

  På försvarsmaktsnivå pågår samarbete inom samtliga stridskrafter. Samarbetet rör bland annat övning och utbildning, upprättande av förmåga att genomföra gemensamma operationer, luft- och sjöövervakning, säkra kommunikationer och gemensam användning av militär infrastruktur, som nyttjande av respektive lands hamnar och flygbaser.

 1. Mål med samarbetet
 2. Fördjupning i flera steg
 3. Försvarssamarbetet i praktiken

Innehåll om Försvarssamarbetet Sverige Finland

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1 träffar.

Laddar...