Hoppa till huvudinnehåll
Illustration: Nellie Östman

Totalförsvar

Sveriges totalförsvar berör hela samhället. Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det består av två delar: det militära försvaret och det civila försvaret.

Ansvariga statsråd
Pål Jonson
Carl-Oskar Bohlin
Ansvariga departement
Försvars­departementet

Aktuellt

 • Fördjupat samarbete med USA inom totalförsvar och cybersäkerhet i fokus när Carl-Oskar Bohlin besökte Washington

  Carl-Oskar på scen inför publik.
  Carl-Oskar Bohlin talar för Natos krets av seniora nationella tjänstemän för resiliens. Foto: Benjamin Onne/Regeringskansliet

  Den 6–10 maj besökte minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och statssekreterare Johan Berggren Washington, D.C. för möten och besök kopplade till totalförsvar och cybersäkerhet.

 • Försvarsberedningen överlämnade totalförsvarsrapporten Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad

  Carl-Oskar Bohlin, Hans Wallmark och Pål Jonson står bredvid varandra.
  Försvarsberedningens ordförande Hans Wallmark överlämnade slutrapporten Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad (Ds 2024:6) till försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

  Fredagen den 26 april 2024 överlämnade Försvarsberedningen sin rapport Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad till försvarsministern Pål Jonson och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

 • Samverkan mellan militär verksamhet och civil sjukvård ska vidareutvecklas

  Regeringen ger Socialstyrelsen och Försvarsmakten i uppdrag att vidareutveckla samverkan mellan militär verksamhet och civil sjukvård.

 • Förslag inom Försvarsdepartementets områden – vårbudgeten 2024

  Illustration: Regeringskansliet

  I regeringens vårproposition för 2024 finns flera förslag som rör Försvarsdepartementets områden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Den 15 april överlämnade regeringen vårpropositionen till riksdagen.

 • Totalförsvar och cybersäkerhet i fokus när Carl-Oskar Bohlin besökte Sydkorea och Singapore

  • Carl-Oskar gående utomhus i solen med en kvinna i uniform.

   Besök vid gränsen mellan Nord- och Sydkorea och den svenska delegationen vid Neutral Nations Supervisory Commission (NNSC), som övervakar att vapenstilleståndsavtalet mellan länderna följs.

   Foto: Benjamin Onne/Regeringskansliet

  • Carl-Oskar sitter vid ett mötesbord omgiven av skärmar och andra mötesdeltagare.

   Besök vid National Disaster and Safety Status Control Center i Sydkorea.

   Foto: Benjamin Onne/Regeringskansliet

  • Carl-Oskar lägger ner en krans vid en sten som det står ”Sverige” på.

   Kransnedläggning vid War Memorial of Korea.

   Foto: Benjamin Onne/Regeringskansliet

  • Carl-Oskar i en talarstol framför publik.

   Carl-Oskar Bohlin håller tal vid Summit for Democracy i Seoul, Sydkorea.

   Foto: Benjamin Onne/Regeringskansliet

  • Carl-Oskar och Ng Eng Hen skakar hand och ler in i kameran.

   Möte med Singapores försvarsministern Dr Ng Eng Hen.

   Foto: Benjamin Onne/Regeringskansliet

  • Carl-Oskar bakifrån med singaporianer och ett rödgult fartyg.

   Besök vid brandsläckningsfartyg som bevakar Singapores hamn.

   Foto: Benjamin Onne/Regeringskansliet

  Den 17–22 mars besökte minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin Sydkorea och Singapore för möten och verksamhetsbesök med fokus på totalförsvar och cybersäkerhet. Carl-Oskar Bohlin representerade även Sverige på Summit for Democracy i Sydkorea.

Om totalförsvar

 • Avskräcka från krig och värna frihet

  Målet för totalförsvaret är att ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet.
  Totalförsvaret ska vara krigsavhållande. Det betyder att om Sverige har ett väl fungerande totalförsvar och andra vet om det, minskar risken för angrepp och påtryckningar mot Sverige.

  Beredskap i fredstid – och höjd beredskap

  Sverige behöver alltid ha en beredskap att kunna hantera olika typer av hot mot vår säkerhet. Det gäller förberedelse för att hantera fredstida kriser som till exempel pandemier eller naturkatastrofer, säkerhetspolitiska kriser och ytterst ett väpnat angrepp.

Återuppbyggnad

Regeringen genomför den största upprustningen av vårt totalförsvar sedan 1950-talet. Återuppbyggnaden pågår sedan 2015 då regering och riksdag bedömde att det säkerhetspolitiska läget i omvärlden hade försämrats.

Höjd beredskap

För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Det är regeringen som beslutar om höjd beredskap. Vid höjd beredskap ska hela samhället hjälpas åt för att försvara landet och se till att det viktigaste fungerar. 

En stor grupp personer uppställda för gruppfoto inomhus.
Försvarsberedningen tillsammans med statsråden Pål Jonson och Carl-Oskar Bohlin. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Inriktning för totalförsvaret

Riksdagen beslutar om den övergripande inriktningen för totalförsvaret. Det har historiskt skett ungefär vart femte år. Den nuvarande utvecklingen av totalförsvaret bygger på propositionen Totalförsvaret 2021–2025 som antogs av riksdagen 2020.

Försvarsberedningen är ett forum för konsultationer mellan regeringen och samtliga politiska partier i riksdagen. Försvarsberedningen förbereder underlag till regeringen inför nästa försvarsproposition.

Två personer står utomhus.
Försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Aktuellt säkerhetsläge

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 innebär att Sverige nu befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Regeringen och Försvarsmakten informerar om det aktuella säkerhetsläget när det gäller försvarsfrågor.

En radio som står i ett fönster.
Viktigt meddelande till allmänheten sprids bland annat via radio. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Vid kriser och höjd beredskap

Vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner såväl som vid höjd beredskap sprids viktigt meddelande till allmänheten (VMA) via till exempel radio och TV. I vissa fall kan även SMS och utomhusvarningssystemet användas.

Civilsamhället och frivilliga

Enskilda individer och civilsamhället med frivilliga, ideella organisationer och trossamfund har en viktig roll i totalförsvaret. Några som har särskilt utpekade uppdrag inom krisberedskap och totalförsvar är de 18 frivilliga försvarsorganisationerna.

Näringslivet

Förbättrad försörjningsberedskap genom privat-offentlig samverkan är en viktig del i återuppbyggnaden av totalförsvaret. Under 2023 tillsatte regeringen Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap med representanter från näringslivet, arbetstagar- samt arbetsgivarorganisationer och staten. Rådet leds av ministern för civilt försvar och regeringen representeras även av försvarsministern, energi- och näringsministern samt landsbygdsminstern.

Illustration: Nellie Östman

Det här är militärt försvar

Det militära försvaret ska försvara Sverige mot väpnat angrepp, hävda Sveriges territoriella integritet och förebygga och hantera konflikter och krig.

Illustration: Nellie Östman

Det här är civilt försvar

Det civila försvaret omfattar hela samhället och utgörs av den samlade motståndskraften vid krigsfara och krig.

Innehåll om Totalförsvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 47 träffar.

Laddar...