Johan Pehrson

Johan Pehrson

Arbetsmarknads- och integrationsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

”Arbete är grunden för välståndet i Sverige och för individens egenmakt. Integrationen måste stärkas i Sverige. Fler behöver komma i arbete och utanförskapet ska minska. Arbetslinjen behöver stå i centrum. Fokus på arbete, språk och jämställdhet ger egenmakt till inte minst utrikes födda kvinnor.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Johan Pehrson

 • Regeringens första 100 dagar: Kriminalitet

  Energi- och näringsminister Ebba Busch, statsminister Ulf Kristersson, Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson samt arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson bakom varsin talarstol under en presskonferens.
  F v: Energi- och näringsminister Ebba Busch, statsminister Ulf Kristersson, Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson samt arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  Att bekämpa kriminaliteten är ett prioriterat område för regeringen. Området är också ett av de samarbetsprojekt vilka regeringspartierna har med Sverigedemokraterna för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem. Till grund för samarbetet ligger Tidöavtalet.

  På pressträffen presenterades en ny offensiv mot gängkriminalitet kopplat till Tidöavtalet.

 • Johan Pehrson om arbetslösheten och prioriteringar för att återupprätta arbetslinjen

  Minskningen av antalet arbetslösa har upphört och vänt till en svag ökning. Utomeuropeiskt födda, särskilt kvinnor, är överrepresenterade bland långtidsarbetslösa. Återupprättandet av arbetslinjen och en tätare koppling mellan jobb och integration står därför i fokus för arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson under mandatperioden.

Ebba Busch, Ulf kristersson, Jimmie Åkesson och Johan Pehrson bakom varsin talarstol.
Pressträff 20 december med Ebba Busch, Ulf Kristersson, Jimmie Åkesson och Johan Pehrson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen presenterar trygghetspaket kopplat till Tidöavtalet

Tisdagen den 20 december bjöd statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch, arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson samt Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson in till gemensam pressträff. På pressträffen presenterades ett nytt trygghetspaket kopplat till Tidöavtalet.

Johan Pehrson står och talar. Bakom honom syns en svensk flagga.
Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Uppdrag för en bättre kompetensförsörjning

Arbetsförmedlingen får i uppdrag att fortsätta stärka och utveckla sitt arbete med arbetsmarknadspolitiska insatser och arbetsgivarkontakter i syfte att bidra till en bättre kompetensförsörjning i hela landet och i branscher som behöver rekrytera.

Regeringsuppdrag
Regeringsuppdrag Illustration: Regeringskansliet

Arbetsförmedlingen ska analysera matchningstjänsterna

Regeringen ger Arbetsförmedlingen i uppdrag att analysera matchningstjänsterna. Myndigheten ska bland annat analysera vilken typ av stöd som arbetssökande tar del av, hur stödet varierar mellan olika grupper och hur resultaten skiljer sig åt.

Pressinformation
Pressinformation Illustration: Regeringskansliet

Fortsatt arbete mot felaktiga utbetalningar från Arbetsförmedlingen

Utbetalningar från välfärdssystemen ska enbart ske till dem som är berättigade till stöd. Regeringen ger därför Arbetsförmedlingen i fortsatt uppdrag att arbeta för att andelen felaktiga utbetalningar från myndigheten ska minska.

Innehåll från Johan Pehrson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 30 träffar.