Johan Pehrson

Johan Pehrson

Arbetsmarknads- och integrationsminister

Arbetsmarknadsdepartementet

”Arbete är grunden för välståndet i Sverige och för individens egenmakt. Integrationen måste stärkas i Sverige. Fler behöver komma i arbete och utanförskapet ska minska. Arbetslinjen behöver stå i centrum. Fokus på arbete, språk och jämställdhet ger egenmakt till inte minst utrikes födda kvinnor.”

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Johan Pehrson

  • Utredning föreslår bättre och mer jämställda möjligheter till integration

    Den 31 maj mottog arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson ett delbetänkande från utredningen Förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor. I delbetänkandet föreslås bland annat att fler anhöriginvandrare ska få möjlighet att ta del av etableringsinsatser, att etableringsprogrammet ska göras mer flexibelt baserat på olika behov hos nyanlända invandrare, samt möjligheter till anpassningar av ramtiden för etableringsprogrammet.

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson.
Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Integrationspolitiken ska bli effektivare

I dag står alltför många utrikes födda långt från arbetsmarknaden. Integrationspolitiken behöver i högre grad bidra till att alla som kan ska stå till arbetsmarknadens förfogande, anstränga sig för att bli självförsörjande och lära sig svenska. Regeringen har därför beslutat om ett tilläggsdirektiv till Utredningen om förbättrad arbetsmarknadsetablering för utrikes födda kvinnor. Syftet är att förtydliga styrningen inom integrationspolitiken.

Foto: Magnus Fröderberg

Satsning på jobb för ungdomar och sommarjobb i kommuner med hög arbetslöshet

Ekonomin befinner sig i ett kritiskt läge och när konjunkturen vänder riskerar det att göra situationen värre för de kommuner som redan har en hög arbetslöshet. Regeringen ger därför Arbetsförmedlingen i uppdrag att fördela 150 miljoner kronor till kommuner med hög arbetslöshet för att stärka deras möjligheter att skapa jobb till unga.

Mats Persson och Johan Pehrson vid talarpodier.
Utbildningsminister Mats Persson och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Foto: Regeringskansliet

Övergång från arbetslöshet till studier ska motverka utanförskap

Onsdag den 15 mars höll arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och utbildningsminister Mats Persson en pressträff om nya initiativ för att få fler arbetslösa i utbildning och bryta utanförskap.

Innehåll från Johan Pehrson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 74 träffar.