Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

Det nordiska försvarssamarbetet Nordefco bedrivs på både militär och politisk nivå och omfattar exempelvis samarbete kring utbildning och övning, logistik, internationella insatser och materiel. Ordförandeskapet roterar mellan de nordiska länderna.

Ansvariga statsråd
Peter Hultqvist
Ansvariga departement
Försvars­departementet

Aktuellt

 • Ministermöte inom det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

  Sveriges, Finlands, Norges och Danmarks försvarsministrar samt Islands utrikesminister stående på en brygga i solljus.
  Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (nummer två från höger) tillsammans med sina kollegor från de andra nordiska länderna. Foto: Finlands försvarsministerium

  Den 29–30 juni möttes Sveriges, Finlands, Norges och Danmarks försvarsministrar samt Islands utrikesminister inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco i Tuusula utanför Helsingfors. På dagordningen för det första fysiska ministermötet inom Nordefco sedan pandemin bröt ut stod bland annat fördjupat samarbete och det försämrade säkerhetsläget i regionen.

 • Finskt ordförandeskap i Nordefco 2021

  Grafik: Finlands försvarsministerium

  Vid årsskiftet tog Finland över ordförandeklubban i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Bland de finska prioriteringarna hör frågor som att stärka och utveckla nordiskt samarbete i fred, kris och konflikt, samt fortsatt arbete med att genomföra Nordefcos Vision 2025.

Innehåll om det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 58 träffar.