Acko Ankarberg Johansson

Sjukvårdsminister

Socialdepartementet

"Sverige ska erbjuda en god vård i tid och en jämlik vård i hela landet. Vägen dit är en utbyggd primärvård, fler vårdplatser och kortare köer till specialistvården. Vi vill också införa en nationell vårdförmedling för att öka tillgången till vård och utreda möjligheterna för hur vi helt eller delvis inför ett statligt huvudmannaskap för sjukvården för att säkra tillgång och kvalitet."

Regeringen och statsråden i sociala medier

Länkar till konton i sociala medier som Regeringskansliet ansvarar för och andra konton som statsråden använder finns här:

Aktuellt från Acko Ankarberg Johansson

 • Högnivåkonferens om målet att utrota ojämlikhet inom cancervården i EU

  Spaniens hälsominister Carolina Darias San Sebastián, Stella Kyriakides, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet och Sveriges sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.
  Spaniens hälsominister Carolina Darias San Sebastián, Stella Kyriakides, kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet och Sveriges sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Foto: Boris Vasic/Regeringskansliet

  Högnivåkonferensen om cancer ”Equity, Excellence and Innovation: Modern Cancer Care for All” ägde rum i Stockholm den 1 februari. Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen stod tillsammans värd för konferensen som samlade cancerexperter från hela EU, högnivådelegater och företrädare för europeiska cancerorganisationer.

 • Nationell plan för förlossningsvården

  Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson, energi- och näringsminister och vice statsminister Ebba Busch samt Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson, Sverigedemokraterna höll pressträff om förlossningsvården.

 • Regeringen föreslår åtgärder för att förbättra tillgången på läkemedel

  Regeringen föreslår i en proposition flera åtgärder för att förbättra tillgången på läkemedel och underlätta hanteringen av bristsituationer. Bland annat föreslås att sanktionsavgifter ska kunna tas ut av företag som inte informerar om kommande brist på läkemedel och stärkt lagerhållning. Lagändringarna ska bidra till att öka beredskapen i en eventuell kris och förebygga bristsituationer i vardagen.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson står tillsammans med IVO:s generaldirektör Sofia Wallström.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson under besöket på Inspektionen för vård och omsorg. Minister står tillsammans med myndighetens generaldirektör Sofia Wallström. Foto: Regeringskansliet

Myndighetsbesök en del av sjukvårdsministerns vardag

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson har börjat med sina verksamhetsbesök på Socialdepartementets myndigheter som arbetar med sjukvårdsfrågor på olika sätt. Nyligen besökte ministern Inspektionen för vård och omsorg, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och Läkemedelsverket.

Pressinformation
Pressinformation Illustration: Regeringskansliet

Satsningar för bättre vård och ökad folkhälsa

Regeringen kraftsamlar för en bättre hälso- och sjukvård och för en ökad folkhälsa. I budgetproposition för 2023 föreslår regeringen satsningar på vård och omsorg som bland annat handlar om att ge vård i tid och jämlik vård i hela landet, en gemenskapssatsning för att bryta ofrivillig ensamhet och ett fritidskort för barn och ungdomar.

Porträtt av Acko Ankarberg Johansson
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Nationell statlig vårdförmedling för att öka tillgängligheten till vård och korta vårdköerna

Regeringen avsätter 100 miljoner kronor 2023 för att inrätta en nationell statlig vårdförmedling. Genom att bland annat synliggöra var ledig och tillgänglig kapacitet finns i landet ska väntande patienter snabbare kunna erbjudas vård på annan plats där kapacitet finns. Hör sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson berätta mer om satsningen.

Illustration: Regeringskansliet

Reformer inom Socialdepartementets områden – Budgeten 2023

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2023 en rad förslag inom Socialdepartementets områden, bland annat en en gemenskapssatsning för att bryta ofrivillig ensamhet, en förstärkning av socialtjänstens brottsförebyggande arbete och det hälsofrämjande och arbetet bland barn och unga. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Innehåll från Acko Ankarberg Johansson

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 30 träffar.