Regeringens prioritering: Säkerhetspolitiska läget

Europa och Sverige befinner sig i ett av de allvarligaste säkerhetspolitiska lägena sedan det andra världskrigets slut. Ryssland har visat sig vara villigt att ta stora politiska och militära risker samt har visat prov både på brutalitet och uthållighet.

  • Om säkerhetspolitiska läget

    Rysslands agerande innebär ett strukturellt och långsiktigt kraftigt försämrat säkerhetspolitiskt läge i Sveriges närområde. Det får omfattande och långtgående konsekvenser för Sveriges säkerhet. Ansökan om Natomedlemskap och en kraftig upprustning av det svenska försvaret är en omedelbar följd av denna insikt. I samband med Natos formella toppmöte i Vilnius den 11–12 juli 2023 togs ett stort och viktigt steg mot fullvärdigt svenskt Natomedlemskap.

    Inför toppmötet möttes statsminister Ulf Kristersson, Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan och Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg. I ett gemensamt uttalande efter mötet åtog sig Turkiets president Erdoğan att gå vidare med ratificeringen av Sveriges anslutning till Nato så fort som möjligt. På agendan för toppmötet stod även stärkande av Natos avskräckning och försvar samt stöd till Ukraina.

Regeringens prioriteringar

Inom ramen för prioriteringarna ska politiska reformer utarbetas och genomföras för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem.

Åtgärder i fokus

Foto: Jonas Helmersson / Försvarsmakten

Totalförsvaret upprustas

Regeringen genomför den största upprustningen av vårt totalförsvar sedan 1950-talet. En ministerpost för civilt försvar har inrättats. Beslut har fattats om att tillsätta en försvarsberedning som bland annat ska lämna förslag på större krigs- och grundorganisation. I den högre ambitionsnivån ingår ett försvarsanslag som motsvarar två procent av BNP 2024 enligt Natos sätt att räkna.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Säkerhets- och försvarspolitiken läggs om

Regeringen gör den största omläggningen av Sveriges säkerhets- och försvarspolitik i modern tid genom att framgångsrikt integrera Sverige i Nato. Sverige har för avsikt att vara en solidarisk, engagerad och trovärdig allierad och som sådan bidra till Natos avskräcknings- och försvarsåtgärder.

Foto: Dmitry Zvolskiy/Pexels

Stöd till Ukraina

Regeringen stödjer Ukraina så att landet kan segra och återta sin fulla frihet och territoriella integritet. Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har Sverige utökat sitt humanitära och militära stöd till Ukraina i flera omgångar och bistår också med ekonomiskt stöd, civil krishantering och stöd till Ukrainas reformarbete och återuppbyggnad.

Innehåll om regeringens prioritering: Säkerhetspolitiska läget

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 322 träffar.