Hoppa till huvudinnehåll

”Så säkerställer vi att socialförsäkringen kan betalas ut i kristider”

Publicerad

Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, debattartikel, Altinget, den 25 april 2024.

Störningar i IT-system och cyberangrepp är vanligt förekommande och utgör allvarliga risker som kan orsaka Sverige och dess medborgare stor skada. För många människor är utbetalningen från Försäkringskassan antingen den enda inkomsten eller en mycket viktig del av inkomsterna. Det är därför centralt att Försäkringskassan, tillsammans med andra myndigheter, har en hög nivå av informations- och cybersäkerhet i sin verksamhet.

Den allvarliga säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har visat på vikten av att skyndsamt vidta åtgärder för att stärka förmågan i det civila försvaret och därigenom även samhällets krisberedskap. De senaste åren har cyberattacker mot till exempel Coop, a-kassorna och nu senast Tietoevry, visat på de potentiella skadliga effekterna för samhället av cyberangrepp, och inte minst konsekvenserna för våra betalsystem och förmåga att betala ut ersättningar och löner.

Under 2023 betalade Försäkringskassan ut totalt 687 miljarder kronor i socialförsäkringsförmåner, pensioner och pensionsrelaterade förmåner. Pengarna innebär att människor kan betala boendekostnaden, elräkningen, ställa mat på bordet och annat som behövs. Om socialförsäkringen inte fungerar skulle det snabbt leda till allvarliga konsekvenser för människors och samhällets förmåga att fungera.

Försäkringskassan behöver därför, tillsammans med andra myndigheter, ha en hög nivå av informations- och cybersäkerhet i sin verksamhet. Myndigheten har redan i dag en god förmåga att motstå angrepp under såväl fredstida krissituationer som höjd beredskap. Det arbetet behöver fortsätta och regeringen tillför därför ytterligare 40 miljoner kronor till myndigheten.

Försäkringskassan har en central roll när det gäller att betala ut ersättningar och förmåner, och behöver en robust förmåga att motstå störningar i sina IT-system. För att värna myndighetens operativa förmåga i hela hotskalan avseende såväl fysisk säkerhet som informations- och cybersäkerhet är regeringens satsning ett viktigt tillskott.

Laddar...