Hoppa till huvudinnehåll
Debattartikel från Försvarsdepartementet

Vi är eniga: Försvaret får 300 extra miljoner

Publicerad

Tidöpartierna: Sveriges militära förmåga i närtid behöver stärkas. Debattartikel av Pål Jonson, försvarsminister, Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson (SD), Mikael Oscarsson, försvarspolitisk talesperson (KD) och Anna Starbrink, försvarspolitisk talesperson (L). Aftonbladet, 8 april 2024.

Just nu sker den största omläggningen av svensk försvars- och säkerhetspolitik i modern tid. Sverige har blivit medlem i Nato och lämnat drygt 200 år av alliansfrihet. Regeringen kommer senare i år lämna en proposition till riksdagen inför ett nytt försvarsbeslut. Målet är att skapa ett starkare svenskt försvar.

I vårändringsbudgeten går nu regeringen och Sverigedemokraterna fram med ett tillskott på sammantaget 300 miljoner kronor till att förstärka den militära förmågan. Dessutom gör omfördelningar av medel så att förbandsanslaget tillförs 900 miljoner kronor för att här och nu ytterligare stärka uthålligheten och tillgängligheten i Sveriges försvar. Detta är utöver att försvarsanslagen mellan 2023 och 2024 ökade med 27 miljarder kronor. Sammantaget uppgår Sveriges försvarsanslag nu till över två procent av BNP enligt Natos definition.

Allt detta sker mot bakgrund av Rysslands invasionskrig mot Ukraina och det faktum att den ryska ekonomin är ställd på krigsfot. Kriget i Ukraina har visat att den ryska ledningen är beredd att ta stora politiska och militära risker. Ryssland är ett hot, inte bara mot Ukraina, utan mot hela väst som Ryssland uppfattar som sin fiende.

Ukraina utgör den främsta frontlinjen mot rysk aggression, därför måste vi i väst ha ett starkt och långsiktigt stöd till Ukraina. Sverige har hittills fattat beslut om militärt stöd för 30 miljarder kronor. Stödet utgörs av avancerad materiel som stridsvagnar, stridsfordon, luftvärns- och artillerisystem. Men, stödet inkluderar också utbildning av ukrainska soldater och pengar till fonder för gemensam upphandling av ny materiel till Ukraina.

Från och med medlemskapet i Nato är Sverige inte en solitär, utan en medlem i en försvarsallians byggd på gemensamma försvarsgarantier. Sverige håller på att integreras i Natos gemensamma försvarsplanering som bygger på tre regionala planer. Det möjliggör ett snabbt agerande i kris och krig.

Sverige kommer att bidra till Natos avskräckning och försvar. Det handlar till exempel om att den svenska incidentberedskapen med stridsflyg över Östersjön redan nu bidrar till Natos samlade incidentberedskap. Vi ser även över andra möjliga bidrag.

Försvarsberedningen, där riksdagens partier ingår, tar fram underlag till nästa försvarsbeslut som ska börja gälla från 2025. Beredningen har redan lagt fram rapporter kring utvecklingen av Sveriges säkerhetspolitik och det civila försvaret. I beredningens slutrapport som kommer i närtid är inriktningen för det militära försvaret och den långsiktiga ekonomin för totalförsvaret i fokus.

Vårändringsbudgeten, som regeringen lägger fram den 15 april, hanterar tillskott för det innevarande året. I den föreslår regeringen att förbandsanslaget tillförs 900 miljoner för att stärka försvarets uthållighet och tillgänglighet. De extra medlen består dels av 300 miljoner i tillskott av medel, dels av omfördelade medel från materielanslaget som gör bättre nytta i närtid på förbandsanslaget.

De extra resurserna kommer till exempel användas för anskaffning av drivmedel, sjukvårdsmateriel och livsmedel, utöka antalet utbildningsplatser och att stärka markverkstäderna i syfte att korta reparationsköerna för Försvarsmaktens fordon. Det kommer även handla om förmågestärkande åtgärder som att genomföra fler beredskapsoperationer och att utöka prov- och försöksverksamhet för drönare.

Omvärlden har blivit mer osäker de senaste åren, men samtidigt har Sverige blivit starkare. De historiska satsningar regeringen och Sverigedemokraterna har gjort på Sveriges försvar och stödet till Ukraina tillsammans med vårt Natomedlemskap ökar vår säkerhet. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tillsammans med Sverigedemokraterna kommer att fortsätta på den vägen.

Pål Jonson, försvarsminister
Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson (SD)
Mikael Oscarsson, försvarspolitisk talesperson (KD)
Anna Starbrink, försvarspolitisk talesperson (L)

Vårbudgeten lämnas till riksdagen

Regeringens förslag ingår i den kommande vårändringsbudgeten, som lämnades till riksdagen den 15 april 2024 för beslut. Följ budgetbeslutet på riksdagens webbplats.

Laddar...