Försvarsberedningen

Försvarsberedningen utgör ett forum för konsultationer mellan regeringen och representanter för de politiska partierna i riksdagen. Försvarsberedningen består av ledamöter från de åtta riksdagspartierna, sakkunniga och experter samt ett sekretariat.

Ansvariga statsråd
Pål Jonson
Ansvariga departement
Försvars­departementet

Aktuellt

Om Försvarsberedningen

  • Vad är Försvarsberedningen?

    Försvarsberedningen utgör ett forum för konsultationer mellan regeringen och representanter för de politiska partierna i riksdagen. Strävan är att nå en så bred enighet som möjligt om hur Sveriges försvars- och säkerhetspolitik ska utformas. Med utgångspunkt i bland annat försvarsberedningens rapporter utformar regeringen sina förslag till riksdagen.

    Försvarsberedningen är ett organ för att lyfta blicken från dagsaktuella frågor. Genom att analysera viktigare förändringar i den internationella utvecklingen såväl globalt som för relevanta regioner, och då särskilt utvecklingen i Europa och Sveriges närområde, kan beredningen sedan utmejsla vilka konsekvenser denna utveckling får för Sveriges försvar. Öppenhet och transparens är viktigt i beredningens arbete. Detta säkerställs bl.a. genom öppna möten, samtal och hearingar.

Försvarsberedningen

Följande personer ingår i Försvarsberedningen:

Ledamöter:
Hans Wallmark (M) Ordförande
Peter Hultqvist (S)
Morgan Johansson (S)
Sven-Olof Sällström (SD)
Lars Wistedt (SD)
Jörgen Berglund (M)
Mikael Larsson (C)
Hanna Gunnarsson (V)
Emma Berginger (MP)
Mikael Oscarsson (KD)
Anna Starbrink (L)

Huvudsekreterare:
Tommy Åkesson

Innehåll om Försvarsberedningen

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 11 träffar.