Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Försvarsdepartementet

Stärkt försvarsförmåga Sverige som allierad Ds 2024:6

Publicerad

Försvarsberedningen lämnar härmed slutrapporten Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad, Ds 2024:6, med den övergripande ambitionen för det militära försvaret och förslag rörande den samlade ekonomin för totalförsvaret.

Ladda ner:

I rapporten kompletterar Försvarsberedningen den säkerhetspolitiska bedömningen från Allvarstid samt redogör bland annat för kraven på det militära försvaret, utvecklingen av grundorganisationen och en utvecklad krigsorganisation. 

Laddar...