Hoppa till huvudinnehåll

Försvars­­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar, samordning av civilt försvar och samhällets krisberedskap samt skydd mot olyckor. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Aktuellt från Försvarsdepartementet

 • Tobias Billström och Pål Jonson deltar i EU:s utrikesministermöte

  Måndagen den 22 april deltar utrikesminister Tobias Billström och försvarsminister Pål Jonson i EU:s utrikesministermöte i Luxemburg. På dagordningen står Rysslands aggression mot Ukraina, situationen i Mellanöstern, och Sudan.

 • Försvarsministern och minister för civilt försvar mötte ideella organisationer som stöttar Ukraina

  Carl-Oskar Bohlin och Pål Jonson står vid varsitt ståbord och välkomnar organisationerna som har samlats.
  Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och försvarsminister Pål Jonson. Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

  Den 10 april mötte försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin ideella organisationer som på olika sätt stöttar Ukraina. Syftet med mötet var att ge organisationerna ett tillfälle att informera om det frivilliga stödet till Ukraina och föra en dialog runt utmaningar inom ramen för de frivilliga ansträngningarna.

 • Sverige förstärker insats i Röda havet med en traumaenhet

  Den 18 april beslutade regeringen att ge Försvarsmakten i uppdrag att lämna ett styrkebidrag om upp till 25 personer till Europeiska unionens militära sjöfartsskyddsinsats, Eunavfor Aspides, i Röda havet. Styrkan ska bestå av en traumaenhet som placeras ombord på ett nederländskt fartyg som verkar i regionen.

Illustration: Regeringskansliet

Förslag inom Försvars­­­departementets områden - Vårbudgeten 2024

I regeringens vårproposition för 2024 finns flera förslag som rör Försvarsdepartementets områden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Den 15 april överlämnade regeringen vårpropositionen till riksdagen.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

Ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor

Den 11 april beslutade regeringen att remittera förslag till Lagrådet om skärpta regler gällande explosiva varor. I förslaget ingår bland annat att inrätta ett nationellt tillståndsregister för hantering av explosiva varor, viss utökad sekretess och att kriminalisera förstadier till brott mot tillståndsplikten gällande explosiva varor.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Informationsinsatser ska öka kunskapen om Nato

Regeringen har den 14 mars fattat beslut att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att genomföra en informationsinsats om Nato riktad till den breda allmänheten. I uppdraget ingår även en särskild insats riktad till unga i åldern 16–25 år.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

Regeringen undertecknade den 5 december 2023 ett avtal med USA om försvarssamarbete, ett så kallat Defence Cooperation Agreement (DCA-avtal). I denna lagrådsremiss, som överlämnades till Lagrådet den 12 april 2024, lämnas lagförslag som är nödvändiga för att Sverige ska uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet.

Militärklädd person.
Sedan Sverige gick med i Partnerskap för fred, PFF, har samarbetet med Nato gradvis ökat. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Sverige i Nato

Den 7 mars 2024 inträdde Sverige som fullvärdig medlem i Nato. Nato är en försvarsallians som syftar till att värna de allierades frihet och säkerhet. Här hittar du aktuell information om Sveriges roll och regeringens arbete och politik i Nato.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Regeringens prioritering: Säkerhetspolitiska läget

Europa och Sverige befinner sig i ett av de allvarligaste säkerhetspolitiska lägena sedan det andra världskrigets slut. Inom ramen för prioriteringen ska politiska reformer utarbetas och genomföras för att lösa Sveriges viktigaste samhällsproblem. Åtgärder i fokus: totalförsvaret upprustas, stöd till Ukraina och säkerhets- och försvarspolitiken läggs om.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Militärt stöd till Ukraina

Sedan Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har Sverige bidragit med militärt stöd till Ukraina. Det har skett en betydande förändring av nivå och innehåll på stödet som Sverige lämnar. Från skyddsutrustning i det första beslutet till stridsvagnar, avancerade vapensystem och ammunition i senare paket. Det totala värdet av Sveriges militära stöd till Ukraina är drygt 22,2 miljarder kronor (12 december 2023).

Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Försvarsinnovation

Regeringen lanserade våren 2023 ett initiativ för att höja förmågan och takten för innovation inom försvarsindustrin. Försvarsinnovationsinitiativet ska genom ökad och fördjupad samverkan inom och mellan näringsliv och myndigheter, i flera olika sektorer, skapa mervärden. Syftet är att stärka Sveriges försvars- och säkerhetsförmåga samt öka konkurrenskraften i försvarsindustrin.

Innehåll från Försvarsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1240 träffar.

Laddar...