Försvars­departementet

Försvarsdepartementet ansvarar för Sveriges militära försvar och dess stödmyndigheter. Departementet planerar på strategisk nivå internationella insatser och säkerhetsfrämjande verksamhet och ger uppdrag till myndigheterna att genomföra samt följa upp dessa insatser.

Ansvarigt statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister

Aktuellt från Försvarsdepartementet

  • Fortsatt stöd till Ukrainas försvar

    Regeringen ger Försvarsmakten och Försvarets materielverk i uppdrag att redovisa förslag på hur ett fortsatt stöd till Ukrainas försvar kan utformas.

  • Kontrollen över Östersjön i fokus under försvarsministermöte på Gotland

    Säkerheten runt Östersjön och fördjupat försvarssamarbete stod på agendan när försvarsminister Peter Hultqvist träffade sina nordiska och baltiska kollegor på Gotland.

  • Artilleriammunition till Ukraina

    I samband med sin resa till Sollefteå, onsdag den 31 augusti besökte statsminister Magdalena Andersson Västernorrlands regemente I21 tillsammans med försvarsminister Peter Hultqvist. Vid pressträffen meddelade statsministern att regeringen under torsdagen kommer att fatta beslut om ett sjunde militärt stödpaket till Ukraina.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Totalförsvarsproposition 2021–2025: inriktning av Sveriges försvarspolitik

Regeringen föreslår i propositionen Totalförsvaret 2021–2025 en avsevärd förmågeökning inom såväl det militära som civila försvaret.

Nato-möte
Nato-möte Foto: Nato

Internationella försvarssamarbeten

Sverige har ett omfattande försvarssamarbete med andra stater och organisationer. Dessa samarbeten är en integrerad del av den solidariska säkerhetspolitiken enligt vilken Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra.

Illustration: Försvarsdepartementet

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och samverkar både bilateralt och inom olika internationella forum.

Illustration: Regeringskansliet

EU:s säkerhets- och försvarssamarbete

Sedan 2016 har det skett en snabb utveckling av EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik och det övriga säkerhets- och försvarssamarbetet. Sverige deltar aktivt i utvecklingen och medverkar i flera olika initiativ på försvarsområdet.

Innehåll från Försvarsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 1609 träffar.