Arbetet med att stärka Sveriges säkerhet

Här hittar du samlad information om regeringens åtgärder för att stärka Sveriges säkerhet, skydda svenska medborgare och värna svenska ekonomiska intressen med anledning av det allvarliga säkerhetspolitiska läget.

Ansvariga departement
Statsrådsberedningen

Aktuellt

  • Historiska satsningar på rättsväsendet för att återupprätta tryggheten i Sverige

    Regeringen genomför just nu en stor omläggning av rättspolitiken för att återupprätta tryggheten i Sverige. För att genomföra den omläggningen gör regeringen historiska satsningar på rättsväsendet. Sammanlagt beräknas rättsväsendet växa från 69 till 90 miljarder kronor mellan år 2023 och 2026, en ökning med 21 miljarder kronor.

  • Stor satsning på militärt försvar och Natomål beräknas vara uppfyllt

    Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2024 ytterligare tillskott till det militära försvaret om ca 700 miljoner kronor, vilket sammantaget med uppräkningar och tidigare beslut gör det att anslagen till det militära försvaret ökar med mer än 27 miljarder kronor mellan 2023 och 2024, en ökning med 28 procent.

Gunnar Strömmer,  Fredrik Hallström och Tobias Bergkvist står i var sin talastol med svenska flaggor i fonden.
Gunnar Strömmer höll en pressbriefing tillsammans med Fredrik Hallström, chef för författningsskydd och kontraterror vid Säkerhetspolisen och Tobias Bergkvist, kommenderingschef vid polisens nationella operativa avdelning (NOA). Foto: Regeringskansliet

Pressbriefing med anledning av det försämrade säkerhetsläget

Justitieminister Gunnar Strömmer höll den 31 augusti en pressbriefing tillsammans med Fredrik Hallström, chef för författningsskydd och kontraterror vid Säkerhetspolisen och Tobias Bergkvist, kommenderingschef vid polisens nationella operativa avdelning (NOA). De gav en gemensam lägesuppdatering med anledning av det försämrade säkerhetsläget.

Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och Magnus Hjort, i var sin talarstol.
Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin höll en pressträff tillsammans med Magnus Hjort, vikarierande generaldirektör på Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF). Foto: Regeringskansliet

Nytt uppdrag och ökat anslag till Myndigheten för psykologiskt försvar

Den 29 augusti höll minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin en pressträff tillsammans med Magnus Hjort, vikarierande generaldirektör på Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF). Pressträffen innehöll en uppdaterad lägesbild av de omfattande påverkanskampanjer som riktas mot Sverige. Under pressträffen presenterades också ett nytt uppdrag och ökat anslag till MPF.

Uttalande
Uttalande Illustration: Regeringskansliet

Uttalanden med anledning av säkerhetsläget

Regeringens uttalanden med anledning av det allvarliga säkerhetsläget

Innehåll om åtgärder för att stärka Sveriges säkerhet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 47 träffar.