Arbetet med att stärka Sveriges säkerhet

Här hittar du samlad information om regeringens åtgärder för att stärka Sveriges säkerhet, skydda svenska medborgare och värna svenska ekonomiska intressen med anledning av det allvarliga säkerhetspolitiska läget.

Ansvariga departement
Statsrådsberedningen

Aktuellt

  • Nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism – förebygga, förhindra, skydda och hantera

    Regeringen har tagit fram en ny samlad nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism och i budgeten prioriterat åtgärder som stärker nationell säkerhet för att ge en långsiktig inriktning av arbetet i Sverige lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Gunnar Strömmer berättar om strategin under konferensen Folk och försvar.

  • Pressbriefing om säkerhetsläget

    Justitieminister Gunnar Strömmer har hållit en pressbriefing tillsammans med Fredrik Hallström, tf. operativ chef på Säkerhetspolisen, och Per Engström, kommenderingschef vid Nationella operativa avdelningen (NOA). På pressbriefingen gav de en gemensam lägesuppdatering av säkerhetsläget i Sverige.

  • Nationella säkerhetsstrategin diskuteras i Näringslivsrådet

    I dag, den 5 december, har regeringen kallat till ett möte i det tvärsektoriella näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap. Rådet leds av Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, och består av representanter från näringslivet, staten och arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. På dagens möte står Sveriges kommande nationella säkerhetsstrategi i fokus.

Statsminister Ulf Kristersson och Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak undertecknade ett strategiskt partnerskap mellan Storbritannien och Sverige.
Statsminister Ulf Kristersson och Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak undertecknade ett strategiskt partnerskap mellan Storbritannien och Sverige. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Stats­minister Ulf Kristersson träffade Storbritanniens premiär­minister Rishi Sunak

Fredagen den 13 oktober träffade statsminister Ulf Kristersson Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak i Visby för att underteckna ett strategiskt partnerskapsavtal mellan Storbritannien och Sverige. Ledarna diskuterade även säkerhetspolitiska frågor som Nato och det gemensamma stödet till Ukraina.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Stor satsning på militärt försvar och Natomål beräknas vara uppfyllt

Regeringen föreslår i budgetpropositionen 2024 ytterligare tillskott till det militära försvaret om ca 700 miljoner kronor, vilket sammantaget med uppräkningar och tidigare beslut gör det att anslagen till det militära försvaret ökar med mer än 27 miljarder kronor mellan 2023 och 2024, en ökning med 28 procent.

Uttalande
Uttalande Illustration: Regeringskansliet

Uttalanden med anledning av säkerhetsläget

Regeringens uttalanden med anledning av det allvarliga säkerhetsläget

Innehåll om åtgärder för att stärka Sveriges säkerhet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 85 träffar.