Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Stärkt skydd för domstolarnas och domarnas oberoende Dir. 2024:40

Publicerad

En särskild utredare ges i uppdrag att mot bakgrund av 2020 års grundlagskommittés förslag göra en översyn av vissa frågor som rör ordinarie domares rättsställning i syfte att ytterligare stärka domstolarnas och domarnas oberoende långsiktigt.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • göra en översyn av ordningen för ansvarsutkrävande av ordinarie domare,
  • analysera vad som skulle krävas för att inrätta en domaransvarsnämnd och lämna förslag på en sådan ordning,
  • analysera vissa frågor om förfarandet vid prövningen av skiljande av ordinarie domare från anställning på grund av ålder och sjukdom,
  • analysera behovet av och lämna förslag på en ändrad organisation för Domarnämnden, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Det ingår inte i utredarens uppdrag att lämna förslag på grundlagsändringar. Uppdraget ska redovisas senast den 13 maj 2025.

Laddar...