Justitiedepartementets delar i statens budget

Uppdaterad

Justitiedepartementet ansvarar för beredning av de delar i budgeten som rör bland annat rättsväsendet, migration och grundlagar.

Justitiedepartementets utgiftsområden:

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Utgiftsområde 8 Migration

 

Justitiedepartementets anslag inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse:

6:2 Justitiekanslern
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten

 

Regleringsbrev för verksamhet inom Justitiedepartementets ansvarsområden

När riksdagen har beslutat om statens budget utfärdar regeringen regleringsbrev för samtliga anslag. Regleringsbreven innehåller bland annat myndigheternas finansiella förutsättningar och prioriteringar av verksamhetens inriktning för budgetåret. Regleringsbreven publiceras på på Ekonomistyrningsverkets webbplats.

Regleringsbrev på ESV.se

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.