Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

Promemoria Särskilt tjänstekort för viss personal hos länsstyrelserna Ju2024/00929

Publicerad

I denna promemoria föreslås att länsstyrelserna ska få möjlighet att utfärda ett särskilt tjänstekort för fältpersonal som arbetar med tillsyn över gränsöverskridande avfallstransporter. Förslaget möjliggör ett förstärkt medarbetarskydd.

Ladda ner:

Tjänstekort får utfärdas för den som tjänstgör vid ett statligt eller kommunalt organ och som för sina tjänsteåligganden behöver kunna styrka sin identitet eller tjänsteställning. Om någon har arbetsuppgifter som medför en påtaglig risk att han eller hon utsätts för hot eller våld och är anställd hos t.ex. Polismyndigheten, Kustbevakningen eller tillhör sådan fältpersonal hos länsstyrelserna som arbetar med offentlig djurskyddskyddskontroll, får ett särskilt tjänstekort utfärdas. I stället för namn och uppgift om tjänst innehåller ett sådant tjänstekort endast tjänstgöringsnummer. 

Förslaget, som innebär en ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort, ska träda i kraft den 1 november 2024.

Laddar...