Hoppa till huvudinnehåll

Arbetslivskriminalitet i fokus när rådet mot organiserad brottslighet samlas

Publicerad

I dag, fredag den 19 april, samlas rådet mot organiserad brottslighet för nionde gången. Fokus för mötet är hur arbetslivskriminaliteten kan bekämpas. Vid dagens möte deltar, utöver rådets sex fasta medlemmar, även Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket samt Delegationen mot arbetslivskriminalitet.

I den nationella strategin mot organiserad brottslighet är en tydlig målsättning att strypa den kriminella ekonomin. I strategin lyfts arbetslivskriminalitet som ett särskilt viktigt område i det avseendet, liksom vikten av att bättre utnyttja de administrativa verktyg som andra än brottsbekämpande myndigheter förfogar över.

Dagens möte blir det nionde i ordningen och i fokus står arbetslivskriminalitet, vilket är en drivande faktor i den kriminella ekonomin. Arbetslivskriminaliteten berör hela samhället och sträcker sig över departementsgränser och myndigheters ansvarsområden. Effektiv myndighetssamverkan är därför centralt för att bekämpa denna typ av brottslighet.

Vid dagens möte deltar, utöver rådets sex fasta medlemmar, även Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Jämställdhetsmyndigheten, Försäkringskassan, Migrationsverket samt Delegationen mot arbetslivskriminalitet. Från regeringen deltar justitieminister Gunnar Strömmer, jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg och migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

För mer information om mötet och möjlighet till intervju, kontakta presskontakt.

Om rådet mot organiserad brottslighet

Rådet mot organiserad brottslighet inrättades av regeringen i december 2022. Syftet är att stärka och effektivisera det samlade arbetet mot den organiserade brottsligheten. Arbetet i rådet ska skapa bättre förutsättningar för att åtgärder som vidtas är träffsäkra, effektiva och leder till praktisk nytta.

Rådet har utöver justitieministern, samordnande statssekreterare i Justitiedepartementet och statssekreterare i Finansdepartementet, följande fasta medlemmar: rikspolischefen, chefen för Polismyndighetens nationella operativa avdelning, riksåklagaren, generaltulldirektören samt generaldirektörerna vid Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Rådet leds av justitieministern.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide
Erik Engstrand
Pressekreterare hos migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Telefon (växel) 08-405 10 00
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...