Foto: Shutterstock / TT

Samling för judiskt liv

Regeringens satsning Samling för judiskt liv, presenterades i januari 2023. Arbetsgruppen samverkar och för dialog om förebyggande åtgärder och insatser som stärker förutsättningarna för judiskt liv och som förebygger och motverkar antisemitism i Sverige. På den här sidan listar vi dokument och artiklar om gruppens arbete och om regeringens övriga åtgärder för att motverka antisemitism.

Aktuellt

 • Säkerheten för trossamfund ska stärkas

  Regeringen ger Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) i uppdrag att genomföra insatser för att stärka trossamfunds säkerhet och öka kunskapen om deras säkerhetssituation och utsatthet för olika former av rasism och hatbrott. I uppdraget ingår att ta fram en rapport om olika trossamfunds säkerhetssituation och att genomföra kunskapshöjande insatser på regional nivå riktade till trossamfund, kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter.

 • Säkerhet och trygghet temat på första mötet för regeringens satsning Samling för judiskt liv

  Tisdagen den 13 juni samlades arbetsgruppen Samling för judiskt liv för ett första möte. Samtalen handlade om hur situationen ser ut idag och hur förutsättningarna för att leva ett judiskt liv i Sverige kan förbättras. Vid mötet närvarade ett 30-tal deltagare för att samverka och föra dialog.

 • Regeringens arbetsgrupp för judiskt liv och mot antisemitism antar sin form

  Illustration: Regeringskansliet

  Regeringens satsning ”Samling för judiskt liv” har i år temat säkerhet och trygghet. Satsningen presenterades den 26 januari och arbetet ska pågå under hela mandatperioden. De tre organisationerna från civilsamhället som bjudits in att medverka i arbetsgruppen har tackat ja och första mötet planeras i juni.

 • Nyhetsflöde och publiceringar

  Nyheter och publicerade dokument som pressmeddelanden, propositioner eller lagrådsremisser finns i listan nedan. Listan är förfiltrerad att visa ut innehåll som är uppmärkt med det aktuella området. Du kan göra ytterligare urval i listan för att sortera ut det du är intresserad av.

Departement och civilsamhället i samverkan

I arbetsgruppen Samling för judiskt liv samverkar statssekreterare från sex olika departement, och för dialog, om förebyggande åtgärder och insatser som stärker förutsättningarna för judiskt liv och som förebygger och motverkar antisemitism i Sverige.

Tre civilsamhällesorganisationer; Judiska Centralrådet, Judiska Ungdomsförbundet och Svenska Kommittén mot Antisemitism ingår i arbetsgruppen. Utöver statssekreterarna och de tre organisationerna från civilsamhället ingår även representanter för relevanta myndigheter och organisationer och andra experter i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen leds av statsministerns statssekreterare Johan Stuart.

Genvägar

Informationsmaterial:

Relaterat material

Ett samlat grepp för att förbättra förutsättningarna för att leva öppet och tryggt som jude i Sverige

Regeringen presenterade den 26 januari en ny satsning och ett samlat grepp i arbetet mot antisemitism och för att stärka judiskt liv i Sverige. En arbetsgrupp med statssekreterare från flera olika departement kommer att samverka och föra dialog om förebyggande åtgärder och insatser mot antisemitism och som stärker förutsättningarna för judiskt liv i Sverige.

Regeringen stärker arbetet mot antisemitism

Det finns ett behov av ökad kunskap och bättre verktyg för att motverka antisemitism och dess olika uttryck, inte minst inom skolan. Regeringen avser därför att besluta att Forum för levande historia får ytterligare medel för sitt pågående uppdrag med kunskapshöjande insatser mot antisemitism. Myndigheten kommer att få bättre möjligheter att nå ut till fler, framför allt till lärare, rektorer och andra aktörer som har en viktig roll i att motverka antisemitism bland barn och unga.

Regeringen stärker förutsättningarna för hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser

Regeringen har beslutat att tilldela medel för att genomföra och främja hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser. Hågkomstresorna och utbildningsinsatserna genomförs av svenska kommittén mot antisemitism, Voksenåsen AS och Forum för levande historia.

Innehåll om Samling för judiskt liv

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 8 träffar.