Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037 Diarienummer: LI2023/03919

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av vilka instanser som Trafikverket på uppdrag av Landsbygds- och infrastrukturdepartementet remitterat Trafikverkets Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026—2037, rapport 2024:003.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 15 april 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.

Laddar...