Hoppa till huvudinnehåll

Uppdrag att sondera förutsättningar för åtgärder i infrastrukturen i Västra Götalands län Diarienummer: LI2024/00316

Publicerad

Regeringen ger Länsstyrelsen i Västra Götalands län (länsstyrelsen) i uppdrag att sondera förutsättningarna att genomföra åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg–Borås mot bakgrund av vad som hittills har framkommit inom ramen för regeringens uppdrag till Trafikverket att planera för åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg–Borås (LI2023/03474).

Ladda ner:

Länsstyrelsen ska samråda med regionala och kommunala företrädare i Västra Götalands län och med Trafikverket för att nå en lösning som kan få en större uppslutning i regionen. Länsstyrelsen bör även samråda med representanter för näringslivet. Syftet med uppdraget är att en fortsatt planering ska resultera i åtgärder som framför allt förbättrar förutsättningarna för arbetspendling i regionen samt förbättrar anslutningen till Landvetters flygplats. En utgångspunkt för planeringen är att genomförandet av åtgärderna kan ske så kostnadseffektivt och snabbt som möjligt. Om detta inte bedöms möjligt från ett genomförandeperspektiv eller inom statens givna ekonomiska ramar, har länsstyrelsen möjlighet att även sondera kring alternativa åtgärder i infrastrukturen i Västra Götalands län.

Trafikverket ska bistå länsstyrelsen med sådana faktauppgifter, beräkningar
och klarlägganden som länsstyrelsen begär.

Uppdraget ska redovisas så snart som möjligt dock senast den 30 augusti 2024 till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).

Laddar...