Hoppa till huvudinnehåll

Landshövding Sten Tolgfors ska söka lösning för järnvägssträckan Göteborg–Borås

Publicerad

Regeringen ger Länsstyrelsen i Västra Götalands län och landshövding Sten Tolgfors i uppdrag att sondera förutsättningarna att genomföra åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg–Borås. Bakgrunden är att flera aktörer meddelat att de för närvarande inte ser att förutsättningarna finns för att komma vidare med planeringen av den nya järnvägen.

– Nu får landshövding Sten Tolgfors i uppgift att försöka hitta en lösning för järnvägen som kan få större uppslutning i regionen. I en länsstyrelses uppgifter ingår att inom sin verksamhet främja samverkan mellan olika aktörer i länet och det finns därför goda skäl att ge länsstyrelsen detta uppdrag, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Trafikverket fick i oktober 2023 i uppdrag av regeringen att planera för åtgärder i järnvägssystemet i stråket Göteborg–Borås. Trafikverket har nu vänt sig till regeringen och meddelat att det för närvarande inte finns förutsättningar att komma vidare med planeringsarbetet. Härryda kommun har inkommit med en hemställan till regeringen om att en förhandlingsperson bör tillsättas.

Regeringen ger därför länsstyrelsen i uppdrag att sondera förutsättningarna för att finna en lösning. Länsstyrelsen ska enligt uppdraget samråda med regionala och kommunala företrädare i Västra Götaland och med Trafikverket. Länsstyrelsen bör även samråda med representanter för näringslivet.

Syftet med uppdraget är att en fortsatt planering ska resultera i åtgärder som framför allt förbättrar förutsättningarna för arbetspendling i regionen samt förbättrar anslutningen till Landvetters flygplats.

Presskontakt

Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 04 88
e-post till Ebba Gustavsson
Laddar...