Illustration: FN

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ansvariga statsråd
Annika Strandhäll
Matilda Ernkrans
Ansvariga departement
Miljö­departementet
Utrikes­departementet
  • Handlingsplan Agenda 2030

    Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet. I denna handlingsplan för 2018–2020 beskriver regeringen ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som förväntas att ge resultat och effekter under kommande år.

Illustration där jorden ses från rymden. Jorden omsluts av en cirkel med sjutton tårtbitar, en tårtbit vardera för de globala målen för hållbar utveckling. I jordens mitt en cirkel med vit bakgrund och Sveriges yta i blått.
Sverige arbetar både nationellt och internationellt med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Illustration: Finansdepartementet/Regeringskansliet

Sveriges arbete

Sverige har höga ambitioner för att genomföra Agenda 2030 och uppfylla de 17 globala målen, både internationellt och nationellt. I juni 2018 presenterades en handlingsplan för åren 2018-2020.

Karta med illustrationerna för alla sjutton globala mål för hållbar utveckling.
De sjutton globala målen för hållbar utveckling. Illustration: Regeringskansliet/FN

De 17 globala målen

Globala målen är universella, integrerade och odelbara, vilket är av stor betydelse för att säkerställa att syftet med Agenda 2030 för hållbar utveckling förverkligas.

Regeringsuppdrag
Regeringsuppdrag Illustration: Regeringskansliet

Uppdrag från regeringen

Flera olika myndigheter har fått uppdrag kopplade till Agenda 2030 från regeringen.

Rapporter
Rapporter Illustration: Regeringskansliet

Myndighetsrapporter

Under 2016 gavs uppdrag till SCB och ett åttiotal myndigheter. Myndigheternas rapporter överlämnades senare samma år. SCB samordnar utveckling, produktion och tillgängliggörande av statistik för uppföljningen av Sveriges genomförande av Agenda 2030.

UN Photo

Havskonferensen 2017

Sverige och Fiji tog gemensamt initiativet till en FN-konferens för att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå mål 14 i FN:s Agenda 2030 om hav och marina resurser.

Illustration: Agenda 2030-delegationen

Agenda 2030-delegationen

Agenda 2030-delegationen hade regeringens uppdrag att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030 i nära samverkan med olika aktörer i samhället.

Innehåll om FN:s globala mål för hållbar utveckling

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 299 träffar.