Hoppa till huvudinnehåll

Agenda 2030 ger riktlinjer för hållbar handel, investeringar och främjande

Publicerad

I Sveriges nya export- och investeringsstrategi finns ett tydligt fokus på hållbarhet. De fem strategiska målsättningarna ligger i linje med Agenda 2030 och dess 17 mål för hållbar utveckling.

Strategin är ett viktigt verktyg i Sveriges bidrag till genomförandet av Agenda 2030, åtagandena om utvecklingsfinansiering från Addis Ababa Action Agenda och klimatavtalet från Paris.

En stor framgång under senare år har varit ett ökat intresse från näringslivet som i större utsträckning använder Agenda 2030 som ett ramverk för att strategiskt arbeta med hållbarhet. I export- och investeringsstrategin lyfts det särskilt fram att hållbart företagande är en konkurrensfördel för svenska företag i den globala omställning som pågår. Den plattform för internationellt hållbart företagande som har utarbetats parallellt med utvecklingen av export- och investeringsstrategin tar sin utgångspunkt i ett handelsfrämjande som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.

Regeringens enskilt största satsning inom export-, investerings- och turismfrämjandet är deltagandet i världsutställningen Expo 2020 som arrangeras mellan den 20 oktober 2020 och den 10 april 2021 i Dubai. Bland världsutställningens tre områden (möjligheter, mobilitet, och hållbarhet) är den svenska paviljongen placerad inom området hållbarhet.

Agenda 2030 kommer att vara en integrerad del av hela deltagandet, med fokus på att stärka Sverigebilden utomlands och att visa hur innovation, återanvändning av material, kunskapsutbyten och engagemang från näringslivet kan bidra till uppfyllandet av de globala målen. En vecka under världsutställningen kommer också att ha Agenda 2030 som tema, och bland annat uppmärksamma att det var fem år sedan de globala målen antogs samt markera början av Decade of Action and Delivery fram till 2030.

Läs mer om export-och investeringsstrategin

Läs mer om Expo 2020

Laddar...