Hoppa till huvudinnehåll
Illustration: FN

Agenda 2030 | Mål 1 | Ingen fattigdom

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Mål 1 | Ingen fattigdom

 • Röd bakgrund vit text, vuxna och barn som står tillsammans.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 1 av 17; ingen fattigdom. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt

  Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Man brukar tala om multidimensionell fattigdom. Särskilt utsatta är kvinnor och flickor. Det är viktigt att alla länder inkluderas oavsett deras ekonomiska status, då fattiga människor även finns i rika och medelinkomstländer.

  Att utrota fattigdomen är en grundläggande förutsättning för att uppnå människors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Rätten till social trygghet slås till exempel fast i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ändå saknar en stor andel av jordens befolkning grundläggande trygghet (bland annat personlig säkerhet, mat, vatten och sanitet).

 • Röd bakgrund vita illustrationer, sex personer i olika åldrar som står tillsammans under två staplar mynt och en pil som pekar snett uppåt.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 1.1. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 1.1 | Utrota den extrema fattigdomen

  Senast 2030 avskaffa den extrema fattigdomen för alla människor överallt. Med extrem fattigdom avses för närvarande människor som lever på mindre än 1,25 US-dollar per dag*.

  *År 2015 var gränsen för extrem fattigdom 1.25 USD/dag. Siffran har sedan dess justerats till 1.90 USD/dag.

 • Röd bakgrund vita illustrationer, sex personer i olika åldrar som står tillsammans under en mindre stapel mynt med en pil mot två större staplar mynt..
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 1.2. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 1.2 | Minska fattigdomen med minst 50 %

  Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner.

 • Röd bakgrund vita illustrationer, tre personer bredvid varandra under samma tak; en med käpp, en i rullstol och en gravid.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 1.3. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 1.3 | Inför sociala trygghetssystem

  Införa nationellt lämpliga system och åtgärder för socialt skydd för alla, inklusive grundskydd, och senast 2030 säkerställa att de omfattar en väsentlig andel av de fattiga och de utsatta.

 • Röd bakgrund vita illustrationer, tre personer i olika åldrar står tillsammans mellan två spannmålsax, under ett hus och ett mynt.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 1.4. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 1.4 | Lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser

  Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de fattiga och de utsatta, har lika rätt till ekonomiska resurser, tillgång till grundläggande tjänster, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till arv, naturresurser, lämplig ny teknik och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.

 • Röd bakgrund vita och svarta illustrationer, tre personer i olika åldrar som står tillsammans mellan ett hus och ett träd och under ett mynt.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 1.5. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 1.5 | Bygg motståndskraft mot ekonomiska, sociala och miljömässiga katastrofer

  Till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och människor i utsatta situationer och minska deras utsatthet och sårbarhet för extrema klimatrelaterade händelser och andra ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och katastrofer.

 • Röd bakgrund vita illustrationer, sex personer i olika åldrar som står tillsammans under två staplar mynt och en pil som pekar mot dokument med text..
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 1.A. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 1.A | Mobilisera resurser till implementering av politik för fattigdomsbekämpning

  Säkra en betydande resursmobilisering från en mängd olika källor, inklusive genom ökat utvecklingssamarbete, i syfte att ge utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, tillräckliga och förutsebara medel för att genomföra program och politik för att avskaffa all form av fattigdom.

 • Röd bakgrund vita illustrationer, tre personer i olika åldrar som står tillsammans ovanför ett likhetstecken.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 1.B. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 1.B | Skapa policyramverk med fattigdoms- och jämställdhetsperspektiv

  Upprätta sunda policyramverk på nationell, regional och internationell nivå på grundval av utvecklingsstrategier som stödjer de fattiga och tar hänsyn till jämställdhetsaspekter, för att stödja ökade investeringar i åtgärder för att avskaffa fattigdom.

 1. Mål 1
 2. Delmål 1.1
 3. Delmål 1.2
 4. Delmål 1.3
 5. Delmål 1.4
 6. Delmål 1.5
 7. Delmål 1.A
 8. Delmål 1.B
Laddar...