Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tog emot betänkande av nationella samordnaren för Agenda 2030

Publicerad

Idag tog klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari emot betänkandet Organisera för hållbar utveckling (SOU 2023:14) av regeringens nationella samordnare för Agenda 2030, Gabriel Wikström.

- Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen är en praktisk kompass och ledstjärna för företag, myndigheter och organisationer som bidrar till en global hållbar utveckling. För att åstadkomma minskade utsläpp, öka den biologiska mångfalden och skapa tillväxt och välstånd i Sverige, i Europa och globalt driver regeringen nu på för att utveckla en modern och konkret politik där EU har en ledande roll. Det är bästa sättet att åstadkomma ett tydligt politiskt ledarskap för en hållbar framtid, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.