Agenda 2030 inne på halvtid; EU-möte om genomförandet hölls i Sverige

Publicerad

Regeringskansliet stod i mitten av mars värd för ett expertmöte inom Agenda 2030 under svensk ordförandeskapsflagg. 2023 markerar halvtid i genomförandet av Agenda 2030 och det är tydligt att det krävs en uppväxling av arbetet om de globala målen ska uppfyllas i tid.

Statsekreterare Daniel Westlén håller i en mick och talar på KTH
Statsekreterare Daniel Westlén inledningstalar på KTH. Foto: Regeringskansliet.

Expertmötet inleddes med besök på KTH där Daniel Westlén, statssekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, hälsade deltagarna välkomna.

– De rådande utmaningarna vi står inför i världen just nu kan ses som ett slags lackmustest för Agenda 2030. Världen måste inte bara lösa dem, utan också investera i hållbara alternativ, sa Daniel Westlén.

EU-delegationen som besökte Sverige bestod av EU-medlemsländernas företrädare i rådsarbetsgruppen för Agenda 2030, representanter från EU-kommissionen och Europeiska utrikestjänsten.

Syftet med besöket var att stärka samarbetet och enigheten mellan EU:s medlemsländer i arbetsgruppen under de återstående sju åren till 2030. Dessutom behövde man förbereda EU:s hållning inför FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) i New York i juli och kommande SDG Summit i New York i september – det sista är en halvtidsutvärdering av agendans genomförande.

Studiebesök och strategiska diskussioner

Under mötets två dagar i Sverige fick deltagarna träffa svenska nyckelaktörer i genomförandet av Agenda 2030, bland annat Georg Andrén, landshövding i Värmland; Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten; och Ann Lindberg, generaldirektör för Statens veterinärmedicinska anstalt – för att diskutera myndigheternas centrala roll i att skapa motståndskraft mot globala utmaningar.

Deltog gjorde även Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030. Under besöket på KTH träffade delegationen också Viable Cities, ett strategiskt innovationsprogram för hållbara städer, och därefter Norra Djurgårdstaden, som är ett exempel på hållbar stadsutveckling, ett av Europas största.

Åsa Persson och Therese Bennich från Stockholm Environment Institute (SEI) höll också i en diskussion om evidensbaserade nyckellösningar i genomförandet av Agenda 2030.

2023 – ett ”superår” för Agenda 2030

Coronapandemin, klimatkrisen och Rysslands invasion av Ukraina har inneburit stora bakslag för arbetet med Agenda 2030. Det gör att utvecklingen inom flera mål går i fel riktning och FN:s medlemsländer måste därför accelerera genomförandet för att nå Agenda 2030 i tid.

Under året hålls flera internationella möten och forum för halvtidsöversyn där det finns en förhoppning om en ökad kraftsamling för att vända den negativa trenden. EU spelar en central roll i det arbetet. Under EU-ordförandeskapet avser Sverige att arbeta för att säkerställa en bred och ambitiös samsyn inom EU inför halvtidsöversynen av Agenda 2030 och det fortsatta genomförandet av de globala målen.