Civilt försvar

Civilt försvar och arbetet med detta, tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Ansvariga för civilt försvar

Ansvarigt statsråd

Carl-Oskar Bohlin Minister för civilt försvar

Ansvarigt departement

Aktuellt om civilt försvar

  • Tredje mötet genomfört i Näringslivsrådet

    Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

    När Näringslivsrådet träffades tisdagen den 26 september var det för att följa upp och fortsätta diskussionen om försörjningsberedskap från mötet i juni. Näringslivsrådet syftar till att stärka privat-offentlig samverkan i tvärsektoriella frågor som avser krisberedskap och totalförsvar.

Budgetpropositionen för 2024 med ett blågult band runtom.
Budgetpropositionen för 2024. Foto: Regeringskansliet.

Satsningar på civilt försvar och krisberedskap i höstbudgeten

Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och regeringen föreslår därför ett antal satsningar på det civila försvaret och samhällets krisberedskap i budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten 2023.

Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

Carl-Oskar Bohlin tog emot betänkande om nationell samordning av försörjningsberedskapen

Den 30 augusti tog ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, emot betänkandet för Utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskapen, från den särskilda utredaren Birgitta Böhlin. I betänkandet föreslår utredningen bland annat att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska ansvara för den nationellt samordnande funktionen för försörjningsberedskap.

Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och Magnus Hjort, i var sin talarstol.
Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin höll en pressträff tillsammans med Magnus Hjort, vikarierande generaldirektör på Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF). Foto: Regeringskansliet

Nytt uppdrag och ökat anslag till Myndigheten för psykologiskt försvar

Den 29 augusti höll minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin en pressträff tillsammans med Magnus Hjort, vikarierande generaldirektör på Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF). Pressträffen innehöll en uppdaterad lägesbild av de omfattande påverkanskampanjer som riktas mot Sverige. Under pressträffen presenterades också ett nytt uppdrag och ökat anslag till MPF.

Carl-Oskar Bohlin vid ett bord med mikrofon.
Carl-Oskar Bohlin på regeringens sommarfika för journalister den 27 juli, där han presenterade den nya utredningen. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Regeringen tillsätter utredning för att trygga personalbehoven inom det civila försvaret

Med hänsyn till det allvarliga säkerhetspolitiska läget bedömer regeringen att personalförsörjningen inom det civila försvaret behöver ses över. Regeringen har nu utsett Sören Öman till särskild utredare med uppdrag att analysera och lämna förslag på hur personalbehoven inom det civila försvaret kan tryggas.

Innehåll om civilt försvar

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 246 träffar.