Hoppa till huvudinnehåll

Lärdomar från Ukraina i fokus på Näringslivsrådets möte

Publicerad

Tisdag den 11 juni genomförde det tvärsektoriella Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap en skrivbordsövning i samarbete med Försvarshögskolan (FHS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Generaldirektören för myndigheten för samhällsskydd och beredskap, överbefälhavare för försvarsmakten, statssekreterare för civilt försvar och ministern för civilt försvar sitter runt ett bord i en kontorsmiljö.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka, överbefälhavare Micael Bydén, statssekreterare Johan Berggren och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Foto: Cornelia Norman/Regeringskansliet

Målet med övningen var att ge en inblick i näringslivets utmaningar i en krigssituation, samt generera insikter som Näringslivsrådets deltagare kan arbeta vidare med för att öka förmågan och stärka motståndskraften i den egna organisationen. Fokus låg på utmaningar kopplade till arbetskraftsbrist, behovet av snabba innovativa civila och militära lösningar samt företagens roll då försörjningskedjor utmanas.

– Det är viktigt att vi här och nu kan dra rätt slutsatser från det krig som utspelas i Ukraina, för att på hemmaplan kunna stärka vår förmåga att agera om Sverige skulle drabbas, säger Carl-Oskar Bohlin.

Näringslivsrådet ska bidra till att förbättra privat-offentlig samverkan i gemensamma frågor som stärker totalförsvaret och krisberedskapen i Sverige. Näringslivsrådets nästa möte sker den 15 oktober och då är temat försörjningsberedskap inom livsmedel.

Näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap

Näringslivsrådet inrättades av regeringen i början av 2023 som ett forum för informationsutbyte i frågor som rör totalförsvar och krisberedskap och som är av gemensam vikt för näringsliv, stat och arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.
Rådet leds av ministern för civilt försvar och regeringen representeras även av försvarsministern, energi- och näringsministern samt landsbygdsminstern.

Övriga ledamöter i rådet kommer från:

Almega
Byggföretagen
Energiföretagen
Lantbrukarnas Riksförbund
Lif – de forskande läkemedelsföretagen
LO – Landsorganisationen i Sverige
SACO – Sveriges akademikers centralorganisation
SOFF – Säkerhets- och försvarsföretagen
Svenska Bankföreningen
Svensk Handel
Svenskt Näringsliv
Transportföretagen
TCO – Tjänstemännens centralorganisation
Teknikföretagen

Ytterligare organisationer kan komma att bjudas in till rådets möten beroende på vilka områden som diskuteras.

Laddar...