Hoppa till huvudinnehåll

Fördjupat samarbete med USA inom totalförsvar och cybersäkerhet i fokus när Carl-Oskar Bohlin besökte Washington

Publicerad

Den 6–10 maj besökte minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och statssekreterare Johan Berggren Washington, D.C. för möten och besök kopplade till totalförsvar och cybersäkerhet.

 • Carl-Oskar på scen inför publik.

  Carl-Oskar Bohlin talar för Natos krets av seniora nationella tjänstemän för resiliens.

  Foto: Benjamin Onne/Regeringskansliet

 • Carl-Oskar Bohlin skakar hand med personal.

  Besök på brandstation.

  Foto: Benjamin Onne/Regeringskansliet

 • Statsrådet samtalar med kollegor.

  På Fire Station 16 redogjorde amerikansk räddningstjänstpersonal för hur de hanterar olyckor med kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen.

  Foto: Benjamin Onne/Regeringskansliet

 • Carl-Oskar sitter ned vid ett bord och samtalar med en man.

  Samtal om civilt försvar vid Hudson Institute, en tankesmedja fokuserad på internationella relationer och försvarsfrågor.

  Foto: Benjamin Onne/Regeringskansliet

 • Statsrådet sitter vid ett bord inomhus omgiven av människor.

  Möte med kongressens svenska vänförening, Friends of Sweden Caucus.

  Foto: Benjamin Onne/Regeringskansliet

Resans huvudsakliga mål var att stärka de transatlantiska relationerna. Under vistelsen träffade Carl-Oskar Bohlin företrädare för Vita huset för att diskutera den geopolitiska situationen, vikten av långsiktigt stöd till Ukraina, och Sveriges och USA:s arbete med att stärka motståndskraften i cyberdomänen.

– I rådande säkerhetspolitiska läge är fördjupade bilaterala relationer med USA helt centrala för Sverige som ny allierad i Nato, säger Carl-Oskar Bohlin.

Besök i Vita huset och på en brandstation

Under sitt besök i Vita huset mötte Bohlin Caitlin Durkovich, ansvarig för resiliensfrågor inom det amerikanska nationella säkerhetsrådet. Samtalet fokuserade på det svenska totalförsvarskonceptet och dess potential att stärka Natos avskräckningsförmåga. Vidare utbytte Bohlin erfarenheter med Harry Krejsa, biträdande nationell cyberdirektör vid Vita huset. Mötet med Krejsa var särskilt aktuellt givet Försvarsdepartementets pågående arbete att ta fram den nya nationella informations- och cybersäkerhetsstrategin, i och med att Krejsas organisation ledde arbetet med att ta fram USA:s motsvarande strategi som beslutades av president Biden den 2 mars 2023.  

Delegationen besökte vidare brandstationen Fire Station 16 där amerikansk räddningstjänstpersonal redogjorde för hur de hanterar olyckor med kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen. På temat cybersäkerhet och skydd av kritisk infrastruktur besökte Bohlin centrala amerikanska myndigheter som Cybersecurity and Infrastructure Agency (CISA) och Department of Homeland Security (DHS).

Nytt samarbetsavtal

Vid Hudson Institute, en tankesmedja fokuserad på internationella relationer och försvarsfrågor, deltog Bohlin i ett rundabordssamtal och höll ett anförande om återuppbyggnaden av det civila försvaret och det svenska totalförsvarskonceptet.

Diskussioner om fördjupat samarbete mellan den svenska och den amerikanska kustbevakningen samt skydd av kritisk undervattensinfrastruktur stod på agendan när Bohlin träffade chefen för USA:s kustbevakning, amiral Linda Fagan.

Bohlin närvarade även vid undertecknandet av ett samarbetsavtal mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och dess amerikanska motsvarighet, Federal Emergency Management Agency (FEMA). Avtalet är en viktig milstolpe för att fördjupa partnerskapet och det operativa samarbetet inom civil beredskap och räddningstjänst.

– Samarbetet mellan MSB och FEMA är ett mycket bra exempel på hur vi kan fördjupa våra relationer med andra Natoallierade, säger Carl-Oskar Bohlin.

Besök i kongressen och anförande om resiliens

Statsrådet besökte även den amerikanska kongressen för möten med bland andra kongressens svenska vänförening, Friends of Sweden Caucus. Bohlin och Berggren träffade även senatorer från både Demokraterna och Republikanerna.

– Ett sammantaget intryck från resan är det stora intresset för det svenska totalförsvarskonceptet, särskilt faktumet att ett starkt civilt försvar är en förutsättning för ett motståndskraftigt samhälle i höjd beredskap och krig, säger Carl-Oskar Bohlin.

Den 9 maj deltog Bohlin vid ett seminarium anordnat av Sveriges ambassad i anslutning till ett möte som USA arrangerade för Natos krets av seniora nationella tjänstemän för resiliens, med fokus på Natos civila beredskapsarbete. Statsrådet höll ett inledningsanförande inför representanter från de allierade länderna samt Nato och redogjorde för det svenska totalförsvarskonceptet och dess potential att stärka alliansens motståndskraft.

Laddar...