Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Försvarsdepartementet

Explosiva varor – ett nationellt tillståndsregister och kriminalisering av förstadier till brott mot tillståndsplikten Prop. 2023/24:139

Publicerad

De senaste åren har antalet sprängdåd i samhället ökat kraftigt. Personer i kriminella miljöer använder allt oftare sprängmedel på offentliga platser, på andra platser där utomstående vistas och direkt mot enskildas bostäder som en del av kriminella uppgörelser. Sprängdåden utförs ofta inom den organiserade brottsligheten och inte sällan används legala sprängmedel som kommit i orätta händer eller hemgjorda sprängmedel. Det är av största vikt att förhindra denna utveckling.

Ladda ner:

Regeringen föreslår därför bland annat

 • ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor,
 • sekretess för uppgifter i registret och i ärendehanteringen för att
  förhindra att explosiva varor kommer till brottslig användning och för
  att skydda enskilda,
 • sekretess hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för
  uppgifter som kan användas för tillverkning av explosiva varor, och
 • kriminalisering av försök, förberedelse och stämpling till grovt och
  synnerligen grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 8 juli 2024.

Laddar...