Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Parisa Liljestrand inviger nordisk-baltisk konferens om beredskap inom kulturområdet

Publicerad

I dag den 11 juni inviger kulturminister Parisa Liljestrand konferensen Cultural Heritage and Cultural Resilience – Nordic-Baltic Conference on Civil Preparedness.

Inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet arrangeras, som en uppföljning av det informella nordisk-baltiska kulturministermötet i maj 2024, en konferens på temat civil beredskap inom kulturområdet. Konferensen arrangeras av Riksantikvarieämbetet i samverkan med det finska Museiverket, Riksantikvaren i Norge och Statens kulturråd.

– Genom samarbete och utbyte av kunskap och erfarenheter stärker vi det nordiska och baltiska skyddet för kulturarv och upprätthållande av kulturverksamhet i händelse av höjd beredskap eller krig. Jag hoppas och tror att konferensen kommer ge oss ny insikt och kunskap som kan bidra till ett starkare civilt försvar i alla de deltagande länderna, säger kulturminister Parisa Liljestrand.

 

Bakgrund

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Ministerrådet består av de fem nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. Ordförandeskapet roterar mellan de fem medlemsländerna för ett år i taget. Sverige innehar ordförandeskapet 2024 och har inom kulturområdet två ordförandeskapsprioriteringar: Krisberedskap på kulturområdet och Ett läsande Norden.

Presskontakt

Sara E. Persson
Pressekreterare hos kulturminister Parisa Liljestrand
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 78 19
e-post till Sara E. Persson
Laddar...