Hoppa till huvudinnehåll

Förslag på ett nationellt inrapporterings- och uppföljningssystem för bortförda barn och vuxna ska tas fram

Publicerad

Jämställdhetsmyndigheten har sedan tidigare i uppdrag att sprida kunskap om erfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck kopplat till utlandsvistelser. Nu ger regeringen även Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur ett nationellt inrapporterings- och uppföljningssystem för ärenden där barn eller vuxna har blivit bortförda kan utformas. Det handlar både om att kartlägga omfattningen av problemet och att systematisera uppföljningen.

- Det är otroligt viktigt att vi har en kraftfull lagstiftning på plats som kan förhindra att barn och vuxna förs ut ur Sverige mot sin vilja. Regeringen föreslog därför nyligen ett utvidgat utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands för att exempelvis uppfostras i föräldrarnas hemländer. I de fall när personer ändå förs utomlands ser vi att det finns ett stort behov av att följa upp dessa ärenden bättre, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

- Vi har alltför många barn och vuxna som förs ut ur Sverige mot sin vilja. Nu går vi därför vidare och ger Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att utreda hur bortförandeärenden bör hanteras och följas upp, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Jämställdhetsmyndighetens uppdrag om skadliga utlandsvistelser och hedersrelaterat våld och förtryck ges mot bakgrund av att det saknas systematiserad inrapportering och uppföljning av hur många barn och vuxna som förs utomlands varje år. För att kunna sätta in rätt insatser behövs en bättre bild av problemets omfattning. 

Inom ramen för Jämställdhetsmyndighetens pågående uppdrag att sprida kunskap om erfarenheter av hedersförtryck och annat våld kopplat till utlandsvistelse har det framkommit att många barn och unga vuxna blir utsatta för systematiskt våld under en lång tidsperiod, samtidigt som myndigheter i många fall har kännedom om de berördas utsatthet eller risk för utsatthet innan ett bortförande. Det tyder på att det finns institutionella brister som behöver utredas och åtgärdas. 

Jämställdhetsmyndigheten får nu därför i uppdrag att utreda ett system för inrapportering för att få bättre överblick över problemets omfattning och att föreslå hur ärendena bör hanteras och följas upp. Syftet är att kommuner ska kunna vidta rätt åtgärder för att förebygga att barn och unga förs utomlands och att de får adekvat stöd.  

Presskontakt

Emelie Franzén
Pressassistent hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon 08-405 10 00
Mobil 076-771 09 51
e-post till Emelie Franzén
Karl Opdal
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal
Laddar...