Barnets rättigheter i statens budget

Uppdaterad

Område Barnets rättigheter är en del av utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i statens budget.

Området omfattar följande anslag: 
5:1 Barnombudsmannen
5:2 Barnets rättigheter

Mer om statens budget

Den 17 april lämnar regeringen vårpropositionen för 2023 samt vårändringsbudgeten för 2023 till riksdagen.