Hoppa till huvudinnehåll
Bild på glada barn i som ligger i gräset.
Foto: Maskot

Barnkonventionen som svensk lag

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige hade en framträdande roll i arbetet med att ta fram konventionen och var ett av de första länderna att ratificera den. Konventionen trädde i kraft i Sverige 1990. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag.

Aktuellt om barnkonventionen

Illustration: Regeringskansliet

Rättsinformation

Här hittar du propositionen Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, utredningen Barnkonventionen och svensk rätt samt vägledning för tolkning och tillämpning av konventionen.

Barn som sitter på en skateboard.
Barn leker utomhus. Foto: Maskot

Barnrättsdelegationen

Barnrättsdelegationen består av representanter från civilsamhällesorganisationer som arbetar med barnets rättigheter och fungerar som forum för dialog mellan regeringen och bl.a. civilsamhällesorganisationer i Sverige som arbetar med barnets rättigheter nationellt och internationellt.

Bild på glada barn i som ligger i gräset.
Barn tillsammans. Foto: Maskot

Nya initiativ för att öka kunskapen om barnets rättigheter hos offentliga aktörer

Genom nya uppdrag i myndigheters regleringsbrev för 2024 tar regeringen initiativ till att öka kunskapen och stärka kompetensen om barnets rättigheter hos offentliga aktörer som ett led i regeringens strategiska och systematiska arbete för att tillförsäkra barn deras rättigheter. Initiativen ska särskilt bidra till att barn ges möjlighet till delaktighet och att myndigheter och dess verksamheter ska vara tillgängliga och anpassade för barn.

Barn i skolan som räcker upp handen.
Barn i grundskolan. Foto: Maskot

Rekommendationer från FN:s barnrättskommitté

FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) övervakar att de stater som har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), uppfyller sina åtaganden enligt konventionen.

Porträttbild på socialtjänstministern
Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstministern. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen har tagit emot förslag från utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter och utredningen En uppväxt fri från våld

Ta del av betänkandena ”Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen” och ”En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn”

Innehåll om barnkonventionen som svensk lag

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 8 träffar.

Laddar...