Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Sex kommuner deltar i pilotprojekt med förstärkningsteam inom socialtjänsten

Publicerad

I juli 2023 inrättades en delegation för brottsförebyggande åtgärder inom socialtjänstens område. Delegationens första uppdrag var att utreda förstärkningsteam inom socialtjänsten. Nu har delegationen utsett sex kommuner som ska delta i ett pilotprojekt där förstärkningsteam kommer att prövas.

Ladda ner:

Införandet av förstärkningsteam görs mot bakgrunden av den senaste tidens negativa utveckling, som visar på att fler barn och unga begår grova brott med kopplingar till kriminella nätverk. 

– Alla barn har rätt till en trygg uppväxt och en ljus framtid. Det är tydligt att det krävs nya åtgärder både för att det brottsförebyggande arbetet ska prioriteras och för att socialtjänstens personal ska få det stöd som behövs. Införandet av dessa förstärkningsteam är ett viktigt steg i rätt riktning och jag ser fram emot att ta del av resultatet av pilotverksamheternas arbete, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Det övergripande syftet med förstärkningsteam, som är inspirerade av den danska modellen task forces, är att åstadkomma ett tryggare samhälle där effektiva brottsförebyggande insatser för målgruppen barn och unga är implementerade i socialtjänsten. Förstärkningsteam ska ge stöd till socialtjänstens organisation med fokus på verksamhet för barn och unga på platser där kriminalitet och våld eskalerat eller där socialtjänsten är hårt ansträngd.

Delegationens första uppgift har varit att föreslå vilken befintlig statlig myndighet som skulle få uppdraget att bygga upp och koordinera arbetet med förstärkningsteam. Delegationen föreslog under hösten 2023 att Socialstyrelsen skulle få uppdraget och i regleringsbrevet för 2024 har myndigheten fått uppdraget att fortsätta utforma förstärkningsteam i samverkan med delegationen.

Totalt har sex kommuner valts ut för att delta i pilotverksamheten 2024. De deltagande kommunerna har alla varierande befolkningsstorlek och en geografisk spridning i landet.

De sex kommunerna är:

  • Borås kommun
  • Håbo kommun
  • Kalmar kommun
  • Sundsvalls kommun
  • Strängnäs kommun
  • Uppsala kommun

Pilotkommunerna har på olika sätt utmaningar kopplat till barn och unga i kriminalitet och flera har initierat eller står inför uppstart av utvecklings­arbete med fokus på brottsförebyggande arbete. I urvalet har delegationen utgått från ett antal kriterier, så som kommunernas motivation att delta i pilotprojektet och deras beredskap för att ingå i ett utvecklingsarbete. Bedömningen av urvalet har genomförts utifrån vad som framkommit i möten med representanter från ledning och andra funktioner i kommunen.

De erfarenheter och lärdomar som genereras från pilotverksamheten ska redovisas i delegationens slutrapport som planeras vara klar i juni 2025.

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal
Laddar...