Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag att ta fram och sprida kunskapsmaterial utifrån regelverket kring utreseförbud för barn

Publicerad

I februari i år presenterade regeringen ett lagförslag om ett utvidgat reseförbud för barn (prop. 2023/24:72). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni i år. För att förslaget ska få önskad effekt anser regeringen att det är av stor vikt att aktörerna på området är väl insatta i regelverket. Socialstyrelsen får därför i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida kunskapsmaterial om det nya regelverket. Uppdraget ska slutredovisas den 31 mars 2027.

Kunskapsmaterialet ska göras tillgängligt och spridas nationellt och främst riktas till yrkesverksamma inom exempelvis socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och polis.

– Inga skolbänkar ska stå tomma för att barn har förts utomlands mot sin vilja. Alla barn har rätt till en trygg och ljus framtid. Det är oerhört viktigt att aktörerna på området är väl insatta i regelverket för att regeringens förslag om ett utvidgat utreseförbud ska få önskad effekt och leda till ett utökat skydd för barn. Dessutom är kunskapshöjande insatser centrala mot bakgrund av den desinformationskampanj om LVU som fortfarande pågår, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Socialstyrelsen ska också förbereda och stödja implementeringen av kunskapsmaterialet bland relevanta målgrupper.

Socialstyrelsen ska när uppdraget utförs inhämta kunskap och synpunkter från Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn) samt föra dialog med Jämställdhetsmyndigheten, Barnombudsmannen och Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. 

Under 2024 kommer Socialstyrelsen och Linköpings universitet (Barnafrid – Nationellt centrum för kunskap om våld mot barn) tilldelas 1,5 miljoner kronor vardera för att utföra uppdraget. 

Uppdraget ska slutredovisas den 31 mars 2027. 

Presskontakt

Karl Opdal
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal
Laddar...