Hoppa till huvudinnehåll

Våldsutsatta ska få ett mer samordnat stöd

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att analysera och ta fram förslag på hur kontaktpersoner kan ingå i en samordnad stödkedja för våldsutsatta individer. Socialstyrelsen har ett pågående uppdrag från regeringen att undersöka i vilken utsträckning våldsutsatta erbjuds en kontaktperson, där de ska analysera om det är en ändamålsenlig insats för att tillgodose våldsutsattas behov. Socialstyrelsen ska också ta fram förslag på hur ett samordnat system för stöd till våldsutsatta individer kan utformas och föreslå vilka åtgärder som kan vidtas för att tillgången till ett samordnat stöd för våldsutsatta kan öka och förbättras.

- För att våldsutsatta ska kunna lämna och inte återvända till en destruktiv och farlig relation behövs en kedja av samordnade insatser från en rad aktörer, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg.  

- Barn som utsätts för våld är en extra utsatt grupp som behöver värnas. Därför ska denna grupp särskilt uppmärksammas i detta uppdrag. För alla barn har rätt till en trygg uppväxt, fri från våld, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Socialstyrelsens pågående uppdrag innebär att undersöka i vilken utsträckning våldsutsatta erbjuds en kontaktperson som bistår med ett samordnat stöd och hjälp vid kontakt med myndigheter. Socialstyrelsen ska analysera om kontaktpersoner är en ändamålsenlig insats för att tillgodose våldsutsattas behov.

I syfte att fler ska ges möjlighet att lämna en våldsam situation och inte återvända utökas nu uppdraget så att Socialstyrelsen även ska analysera och ta fram förslag på hur kontaktpersoner kan ingå i en samordnad stödkedja för våldsutsatta individer. Myndigheten ska analysera och ta fram förslag på hur ett sådant samordnat stöd kan se ut, vilka aktörer som bör ingå, vilka yrkesgrupper som bör vara involverade och hur stödet kan individanpassas. Socialstyrelsen ska särskilt uppmärksamma behov hos särskilt sårbara grupper, som utsatta barn och personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. 

I uppdraget ingår även att föreslå hur ett samordnat stöd kan implementeras och vilka aktörer som bör ansvara för genomförandet och förvaltningen av ett sådant stöd. 

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 10 april 2027.

Presskontakt

Emelie Franzén
Pressassistent hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon 08-405 10 00
Mobil 076-771 09 51
e-post till Emelie Franzén
Karl Opdal
Pressekreterare hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall
Mobil 076-128 48 03
e-post till Karl Opdal
Laddar...