Utbildnings­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Ansvariga statsråd

Mats Persson
Mats Persson Utbildnings­minister
Lotta Edholm
Lotta Edholm Skol­minister

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Forsknings­ministrarna diskuterade forsknings­infrastrukturer och öppen vetenskap

    Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

    Onsdagen den 8 februari träffades EU:s ministrar med ansvar för forskning under den sista dagen av det informella mötet mellan EU:s konkurrenskraftsministrar i Stockholm. Under mötet hölls politiska debatter om två aktuella frågor: Användning av data från forskningsinfrastrukturer och öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

    Ministrarna kommer även att ha en policydebatt om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och hur det vetenskapliga publiceringssystemet utvecklas och påverkas av digitaliseringen.

  • Regeringens första 100 dagar: Skolan

    Fredag den 20 januari höll utbildningsminister Mats Persson och skolminister Lotta Edholm pressträff för att presentera satsningar inom skolområdet.

Foto: Folio

Central rättning av nationella prov ska göra betygssättningen mer likvärdig

Regeringen vill öka likvärdigheten vid bedömning av nationella prov, motverka betygsinflation och minska lärares arbetsbörda. Därför ger regeringen Skolverket i uppdrag att förbereda införandet av central rättning av uppsatsdelarna i digitala nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska.

Studenter vid ett bord i biblioteket.
Studenter vid Kungliga Musikhögskolan. Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

UKÄ ska göra fallstudier om akademisk frihet

Regeringen ger Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att göra fallstudier om akademisk frihet. Syftet är att ge en fördjupad förståelse för universitets och högskolors arbete med att främja och värna akademisk frihet och en kultur som tillåter fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning.

Foto: Johnér Bildbyrå

Satsning ska öka tillgången till VFU-platser i hälso- och sjukvårdsutbildningar

För att få fler sjuksköterskor och möjliggöra bättre kompetensförsörjning i vården krävs fler åtgärder. Regeringen har beslutat att 50 miljoner kronor ska fördelas till universitet och högskolor för att utveckla verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i hälso- och sjukvårdsutbildningar med särskilt fokus på sjuksköterskeutbildningen.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Regeringen instämmer i Riksrevisionens kritik i rapporten om statsbidraget till studieförbunden

I en skrivelse som i dag har överlämnats till riksdagen redovisar regeringen sin bedömning och de åtgärder som har vidtagits och planeras med anledning av Riksrevisionens granskning av statsbidraget till studieförbunden.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2097 träffar.