Hoppa till huvudinnehåll
Foto: Folio Images.

Trygghet och omställning

Omställningspaketet för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden har sin grund i en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare på den privata arbetsmarknaden. Alla arbetstagare får bättre förutsättningar till omställning och kompetensutveckling genom hela arbetslivet och Sveriges konkurrenskraft stärks.

Kontakt

Christoffer Heimbrand
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-112 11 47
e-post till Christoffer Heimbrand
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00

Omställningspaketets delar

Foto: Folio images.

En reformerad arbetsrätt

Arbetsrätten anpassas till dagens arbetsmarknad för att möta ett ökat behov av flexibilitet och trygghet. Arbetsgivare får ökad flexibilitet och bättre möjlighet att anpassa kompetensen efter verksamhetens behov, samt lägre kostnader vid uppsägning. Arbetstagare får ökad trygghet. Allmän visstidsanställning avskaffas och ersätts med särskild visstidsanställning, som mycket snabbare övergår till tillsvidareanställning – tiden halveras. Steg tas för att reglera hyvling och för att förebygga att inhyrning av arbetskraft permanentas. Heltidsanställning blir norm.

Foto: Folio images.

Omställnings- och kompetensstöd

Arbetstagare ges möjlighet att ta del av grundläggande omställnings- och kompetensstöd för att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden. Stöd i form av rådgivning och vägledning ska bland annat underlätta omställning och övergång till nytt arbete eller utbildning både för anställda och för anställda vars anställning är på väg att löpa ut eller upphöra. Arbetsgivare som finansierar omställnings- och kompetensstöd ska kunna få ersättning.

Foto: Folio images.

Omställningsstudiestöd

Ett nytt offentligt omställningsstudiestöd har införts i syfte att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Det ger människor möjligt att välja att satsa på omställning eller kompetensutveckling, utan att behöva känna oro för hur räkningarna fortsatt ska betalas, eftersom omställningsstudiestödet innebär att de allra flesta kan studera med minst 80 procent av lönen i upp till ett år.

Innehåll om trygghet och omställning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 18 träffar.

Laddar...