Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar

Här kan du ta del av de budgetsatsningar regeringen gör inom Utbildningsdepartementets ansvarsområden, det vill säga politikområdena barn- och ungdomsutbildning, folkbildning, högskola och forskning, studiefinansiering och utbildning för vuxna.

Ansvariga statsråd
Mats Persson
Lotta Edholm
Ansvariga departement
Utbildnings­departementet

2024

 • Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar 2024

  Foto: Regeringskansliet

  Regeringen vill att skolan går tillbaka till grunderna med mindre skärmtid och mer fokus på att läsa, skriva och räkna. Det ska också bli mer ordning i skolsystemet men bättre insyn i kommunala och fristående skolor samtidigt som betygsinflationen ska stoppas. Prioriteringar görs för att möjliggöra fler platser på yrkesutbildningar i bristyrken. Sverige ska stärkas som ingenjörsland med satsningar i hela utbildningskedjan. Satsningar görs också på forskning och på Sverige som rymdnation.

 • Regeringen föreslår stora budgetsatsningar på skolan 2024

  Den svenska förskolan och skolan befinner sig fortsatt i en tuff situation med ökade kostnader. Regeringen föreslår därför ett tillskott på cirka 1,2 miljarder kronor till skolan i budgetpropositionen för 2024. Statens bidrag till skolan i budgetpropositionen för 2024 är det största på 20 år, mätt i löpande priser, och beräknas bli det tredje största under samma period i fasta priser.

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.

2023

 • Regeringen har gjort stora budgetsatsningar på skolan 2023

  Den svenska förskolan och skolan befinner sig i en tuff situation med ökade kostnader. Regeringen tillförde cirka 1,6 miljarder kronor till skolan i budgetpropositionen för 2023 och ytterligare 27,5 miljoner kronor i vårändringsbudgeten. Det gör statens bidrag till skolan till det största på 20 år, mätt i löpande priser, och det tredje största under samma period i fasta priser.

 • Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar 2023

  Regeringen vill höja kunskapsresultaten i skolan, stärka tryggheten och ge goda förutsättningar för högre utbildning av hög kvalitet. Kompetensförsörjningen ska tryggas i hela landet. Vetenskaplig excellens är en nyckel för att Sverige ska kunna stärka sin konkurrenskraft och ställning som ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer. Här följer en genomgång av regeringens föreslagna satsningar i budgetpropositionen för 2023.