Utbildnings­­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Ansvariga statsråd

Mats Persson
Mats Persson Utbildnings­minister
Lotta Edholm Skol­minister

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Statsministern och skolministern besökte Edboskolan Huddinge

    Fredag den 22 september gjorde statsminister Ulf Kristersson tillsammans med skolminister Lotta Edholm ett välfärdsbesök på Edboskolan i Huddinge. I samband med besöket bjöd statsministern och skolministern in till en pressträff där en nyhet presenterades.

  • Regeringens lässatsning: bemannade skolbibliotek och pengar för att köpa in böcker

    Läsförmågan och tiden som läggs på läsning sjunker bland barn och unga i Sverige. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen därför flera satsningar för att stärka elevernas läsförmåga. Det handlar bland annat om en storsatsning på bemannade skolbibliotek och pengar för att köpa in böcker.

Foto: Folio

Regeringen utökar folkbildningsutredningens uppdrag

Efter flera händelser med fusk och felaktigheter inom studieförbundens verksamheter samt kritik från Riksrevisionen har behovet av en ökad transparens, effektivitet och förutsägbarhet i styrning och fördelning av statsbidrag till folkbildningen blivit tydligt. Regeringen har nu beslutat om ett utökat uppdrag till Christer Nylanders pågående utredning om styrning och uppföljning av folkbildningen.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Det behövs bättre insyn i kommunala och fristående skolor

Det behövs bättre insyn i både kommunala och fristående skolor, både när det gäller juridiska, pedagogiska och ekonomiska frågor. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen därför att 56,5 miljoner avsätts, bland annat för att göra det möjligt att genomföra förslag om statistik om fristående skolor och ekonomisk information på skolenhetsnivå.

Mats Persson och Johan Pehrson vid talarpodier.
Utbildningsminister Mats Persson och arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Foto: Regeringskansliet

Fler platser på yrkesutbildningar som leder till jobb

Det utmanande ekonomiska läget har ändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Regeringen ser att det fortsatt finns en hög efterfrågan på yrkesutbildningar. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 att 1362 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux och att 385 miljoner kronor tillförs för yrkeshögskoleutbildning för 2024. Totalt föreslår regeringen att 1 747 miljoner kronor tillförs inklusive studiemedel.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

100 miljoner i förstärkning till folkhögskolor

Många folkhögskolor har en ansträngd ekonomi och det generellt besvärliga ekonomiska läget drabbar dem hårt. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 ytterligare resurser till folkhögskolornas utbildningsutbud. Förslaget uppgår till 100 miljoner kronor 2024 och från och med 2025 beräknas 100 miljoner kronor årligen.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Införandet av centralt rättade nationella prov påskyndas

Det finns i dag stora skillnader i hur olika lärare bedömer de nationella proven. Därför vill regeringen göra det möjligt att införa centralt rättade nationella prov tidigare än planerat. Regeringen föreslår att 133 miljoner kronor avsätts för 2024 för arbetet med att införa digitala och centralt rättade nationella prov.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Regeringen sjösätter pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning

I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen att det avsätts 25 miljoner kronor 2024 för en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå med utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan. För 2025 och 2026 bör 100 miljoner kronor avsättas årligen för detta ändamål.

Foto: Johnér Bildbyrå

Regeringen satsar 850 miljoner kronor för att förbättra kunskapsresultaten i skolan

Regeringen föreslår en förstärkning av statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling med 850 miljoner kronor. Pengar som skolorna kan använda för att bland annat sätta in tidiga stödinsatser, fler särskilda undervisningsgrupper och anställa fler speciallärare.

Utbildningsminister Mats Persson och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
Utbildningsminister Mats Persson och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Foto: Agnes Eklund/Regeringskansliet

Regeringen kraftsamlar för att stärka ingenjörslandet Sverige

Sveriges välstånd har historiskt vilat på en stark innovationskraft hos individen och i näringslivet. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen flera olika satsningar på utbildning och forskning som ska stärka ingenjörslandet Sverige och möta de stora kompetensbehoven, bland annat en utbyggnad av civilingenjörsutbildningarna och en höjning av ersättningsbeloppen för utbildningar inom naturvetenskap och teknik.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2328 träffar.