Hoppa till huvudinnehåll

Forsknings- och innovationspropositionen 2024

Utbildning och forskning av hög kvalitet är helt avgörande för Sveriges välstånd. I slutet av 2024 beräknas regeringen presentera mandatperiodens forsknings- och innovationsproposition vars fokus är excellens, internationalisering och innovation. Regeringen anser att en tydlig inriktning mot excellens krävs för att svensk forskning ska vara konkurrenskraftig, att internationalisering och mobilitet är viktiga medel för att nå högsta kvalitet och att det svenska näringslivet ska vara ett drivhus för innovation.

Ansvariga statsråd
Mats Persson
Ansvariga departement
Utbildnings­departementet

Aktuellt

  • Arbetet med den kommande forsknings- och innovationspropositionen

    Se filmen med Mats Persson, utbildningsminister, Sara Mazur, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, och Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet. De båda senare är även ledamöter i Forskningsberedningen.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Om propositionen

Sedan början av 1980-talet har regeringen lagt fram en forskningspolitisk proposition varje mandatperiod. I propositionen anges inriktningen för regeringens politik inom forskning, innovation och högre utbildning kommande fyra år. Syftet är att skapa en viss långsiktighet och ge berörda myndigheter förutsättningar för planering och måluppfyllelse.

Montage: Regeringskansliet

Inkomna inspel

Regeringen har gett forskningsfinansiärerna i uppdrag att inkomma med analyser och rekommendationer som underlag till regeringens forsknings- och innovationspolitik. Även universitet, högskolor, myndigheter, organisationer och företag har inbjudits att inkomma med underlag och synpunkter. Ta del av inkomna inspel nedan.

Foto: Margareta Stridh/Regeringskansliet

Forsknings­beredningen

Forskningsberedningen är en expertgrupp som är utsedd av regeringen för att ge råd i arbetet med forsknings- och innovationspropositionen. De 15 ledamöterna har stor kunskap om svensk forskning och dess internationella konkurrenskraft. Forskningsberedningen har regelbundna möten med utbildningsministern för att diskutera olika aspekter av forskningspolitiken.

Innehåll om forsknings- och innovationspropositionen 2024

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 12 träffar.

Laddar...